Kustbevakningen

En civil statlig myndighet som ansvarar för sjöövervakning och räddningstjänst till sjöss.

ANNONS