Frustrationen bland lärarkåren är stor och många känner vanmakt och hopplöshet, skriver Frustrerad lärare som snart byter yrkesbana.
Frustrationen bland lärarkåren är stor och många känner vanmakt och hopplöshet, skriver Frustrerad lärare som snart byter yrkesbana. Bild: Lotta Andersson

Vänd den sjunkande skutan - höj skolpengen!

Jag hoppas att ansvariga politiker förstår vilka oerhörda konsekvenser bortprioriteringen av skolan får för samhället, skriver signaturen ”Frustrerad lärare som snart byter yrkesbana”.

ANNONS

Kungälvs högstadieskolor mår inte bra. Lärare, rektorer och övrig personal sliter varenda dag och gör sitt yttersta för att få verksamheterna att gå runt. Jag önskar jag kunde skriva att detta görs outtröttligt, men sanningen är den att de flesta av oss är alldeles förfärligt trötta.

Det är svårt att koka soppa på en spik och det är exakt det som nu görs ute på skolorna. Det är kort om folk och det har dragits in på lärartjänster och kringpersonal. På flera skolor råder vikariestopp som får till följd att befintlig personal får gå in och ta extra undervisning, utöver sina redan späckade tjänster.

Saker och ting hinns inte med. Lärare står ensamma med stora klasser, utan reell möjlighet att kunna hjälpa alla elever. Lärare ska undervisa, stävja stök, skriva incidentrapporter, göra frånvaroutredningar, skriva kränkningsanmälningar, tillrättavisa elever som missköter sig, kontakta föräldrar, uppdatera Unikum, göra extra anpassningar, sätta betyg, rastvakta. Det är ett oändligt flöde av arbetsuppgifter som aldrig sinar. Dessutom ska man hinna planera och efterarbeta sin undervisning, men detta får ofta prioriteras bort. De många administrativa arbetsuppgifterna tar även tid från relationsskapandet med eleverna.

Frustrationen bland lärarkåren är stor och många känner vanmakt och hopplöshet. Pengapåsen är tom. Skolorna går back. Budget i balans måste hållas och är viktigare än en god undervisning för kommunens elever och en god arbetsmiljö för skolornas personal. Skol- och arbetsmiljölag står mot kommunallag. Men vilken lag väger tyngst och vad är viktigast att prioritera?

Jag hoppas att ansvariga politiker förstår vilka oerhörda konsekvenser bortprioriteringen av skolan får för samhället. Nedskärningarna i skolan medför kunskapstapp och utanförskap som vidare kan leda till kriminalitet. Är det då inte rimligt att satsa mer pengar på skolan för att kunna bekämpa detta?

Det är dags att vända den sjunkande skutan. Höj skolpengen och satsa på skolan!

Frustrerad lärare som snart byter yrkesbana

LÄS MER:Det krävs mer än pengar i skolan

LÄS MER:Tre fall av misshandel på Thorildskolan – på tre dagar

ANNONS