Sammy Nygård (KD) skriver i en insändare att Kristdemokraterna vill begränsa antalet barn i grupperna i de kommunala förskolorna. Arkivbild
Sammy Nygård (KD) skriver i en insändare att Kristdemokraterna vill begränsa antalet barn i grupperna i de kommunala förskolorna. Arkivbild Bild: Filippa Eckert

Inför maxtak på barngrupperna i de kommunala förskolorna

Sammy Nygård (KD) skriver i en insändare att Kristdemokraterna vill begränsa antalet barn i grupperna i de kommunala förskolorna.

ANNONS

Förskolans roll i dagens samhälle och för barnens utveckling är av yttersta vikt. Det är i förskolorna alla barn berättigas en likvärdig grund för såväl lärande som fostran in i goda värderingar. Det är i barnens yngre åldrar som individerna utvecklas som mest och det är därmed viktigt att ge barnen tid och utrymme att i en stressfri miljö utvecklas samt säkra goda anknytningar till personal och övriga barn.

Forskning visar på att för stora barngrupper i förskolan skapar en ökad stress i tillvaron på förskolorna för såväl pedagogerna som barnen. Lärarna upplever att de inte har tid att fokusera på samtliga barn i gruppen vid för stora grupper vilket i sin tur leder till en anonymisering av barnen i gruppen, försämrad anknytning i de relationerna som skapas i förskolan samt ett försvårande för lärarna att följa upp och stödja barnens individuella kunskapsinhämtning.

ANNONS

I samband med utförd forskning på ämnet gav skolverket ett förslag på rekommenderad maxstorlek på barngrupperna i förskolan för att garantera en bra och likvärdig förskola. Denna rekommendation var max 12 elever i grupper av åldrarna 0-3 respektive max 15 elever i grupper av åldrarna från 3 och framåt. Enligt statistik från skolverket framtagen 23/9-2020 är 6 av 10 (63%) barngrupper i Kungälvs kommun större än skolverkets rekommendation.

Kristdemokraterna Kungälv vill därför se ett maxtak på barngrupperna i kommunens förskolor införas motsvarande skolverkets rekommenderade storlek. I samband med skriven insändare lämnar Kristdemokraterna Kungälv in en motion till kommunfullmäktige som behandlar ämnet.

Sammy Nygård KD

LÄS MER:Vart är vi på väg?

LÄS MER:Politiker: besök Kode och pratar med oss!

LÄS MER:Beklagar att du inte kommit i tid till skolan när bussen varit sen

ANNONS