Vart är vi på väg?

”Trots att vi vuxit snabbt och mycket snart kan stoltsera med 50 000 invånare fortsätter byggplanerna gällande lägenheter, trots att vi vet att sju av tio vill bo i villa eller småhus.” Det skriver KD Kungälv i ett debattinlägg.

ANNONS

Socialdemokrater, Moderater och nu Miljöpartiet har återstartat tågresan och likt ”PÅ spåret” vet de inte vart de är på väg. Det är ett höghastighetståg i tillväxt. Trots att vi vuxit snabbt och mycket snart kan stoltsera med 50 000 invånare fortsätter byggplanerna gällande lägenheter, trots att vi vet att sju av tio vill bo i villa eller småhus. De planerade planerna rör sig om över 5 000 nya lägenheter runt om i Kungälv. Framförallt i de centrala delarna. Utöver detta har vi planer på vänt och pausade planer. Dessutom en och annan som får bygglov för eget boende.

Redan idag ser vi eftersläpningseffekter av tillväxten som visar sig genom trånga skolor, för få äldreboenden, för få LSS boenden och en infrastruktur som inte hänger ihop med tillväxttakten. Majoriteten bör ställa sig frågan: Hur skapas förutsättningar att nå en tillväxt där allt hänger ihop?

ANNONS

I Kristdemokraternas Kungälv tänker vi välfärden först. Kommunen är till för oss som redan bor här. Vi behöver välfungerande skolor med ändamålsenliga lokaler och en social omsorg som tillgodoser behoven av boenden och välförtjänt omsorg. Vi behöver gator med framkomlighet och parkeringsmöjligheter, ett utbyggt VA som fungerar i hela kommunen, grönytor och tillgång till rekreationsmöjligheter, frisk luft, bullerfria miljöer, estetiska byggnader och en samhällsgemenskap där vi bl. a tar tillvara vårt gemensamma kulturarv.

Kristdemokraternas önskan är att alla ska kunna känna sig trygga med att Kungälv växer. Därför behöver Kungälv växa med balans där alla andra delar än bostäder och massor av lägenheter tillåts växa i samma takt. Det är viktigt att skapa en tillväxt där allt hänger ihop, och där välfärden för invånarna kommer först. Det är också viktigt att ta hänsyn till att många invånare i Kungälv vill bo i villa och att deras drömmar inte ska ignoreras.

Gun-Marie Daun, gruppledare för Kristdemokraterna i Kungälv

Ilona Waern, ordförande för Kristdemokraterna i Kungälv

LÄS MER:Beklagar att du inte kommit i tid till skolan när bussen varit sen

ANNONS