Politiker: besök Kode och pratar med oss!

Jag har funderat mycket på hur Kode skulle kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Mitt förslag kan ses på ritningen. Det skriver Kodebon Joakim Friedrich i ett debattinlägg.

ANNONS
Kodes järnvägsövergång - med ny station och centrum - till 2030? Det är Kodebon Joakim Friedrichs förslag, som går att se på ritningen.
Kodes järnvägsövergång - med ny station och centrum - till 2030? Det är Kodebon Joakim Friedrichs förslag, som går att se på ritningen.

Hej Kode! Kommunen sysslar med planen för att eventuellt tredubbla Kode (se FÖP Kode). En planskild järnvägsövergång är en viktig del i planen. På samrådsmötet den 31 januari presenterades (i alla fall för de personer som kom in i möteslokalen) kommunens idéer angående korsningen av järnvägen som troligen innebär en stor bro eller tunnel och omfartsväg med storskaliga förflyttningar av schaktmassor, asfalt mm förbi dagens, samt även framtidens (barnvänliga?), bostadsområden.

Jag har funderat mycket på hur Kode skulle kunna utvecklas på ett hållbart sätt. Mitt förslag kan ses på ritningen. Kärnan i mitt förslag är inte själva planskilda korsningen utan kärnan är att flytta stationen (dvs perrongen) ca 400 meter söderut! Allt ska ändå förberedas för dubbelspår (det kommer att byggas någon gång) och en trafiksäker gata med gång- och cykelväg skulle kunna byggas under den nya perrongen. Även bil- och cykel-p-platser för pendlare, bilpool och en bra koppling till bussar ingår, inkl hållplatsen för expressbussen SNU. Samtidigt kan dagens verksamhetsområde väster och söder om Tonsjö omvandlas till ett stationsnära bilfattigt bostadsområde med några lite högre flerbostadshus samt handel, bibliotek mm (i linje med förslaget för Östra Halltorp i FÖP).

Min plan är ett diskussionsbidrag som är långt ifrån perfekt. Men den visar möjligheter där en stor förändring (dvs att kombinera förberedelse för dubbelspår med att flytta stationen och bygga en planskild korsning och ett centrum) egentligen inte är ett särskilt stort ingrepp för Kode i övrigt och ingen tidigare orörd mark eller jordbruksmark behöver tas i anspråk – i motsats till den kommunala idéen med en stor omfartsväg. Kode kan växa på lämpligt sätt och kan få ett centrum. Kodes utveckling ska startas där, enligt mig. Det är mitt förslag för ”Stationssamhälle Kode 2030”!

Jag (och troligen många intresserade kodebor) hoppas att politikerna besöker Kode och pratar just med oss här i Kode.

Joakim Friedrich, Kode

LÄS MER:Vart är vi på väg?

LÄS MER:Beklagar att du inte kommit i tid till skolan när bussen varit sen

ANNONS