Gör nu ett omtag i vårt politiska arbete för att bredda vår väljarbas

Centerpartiet Kungälv blickar bakåt och framåt i ett debattinlägg, men väljer också att avstå från från att polemisera frågan varför de inte fick ingå i ett fortsatt politiskt styre tillsammans med M och C.

ANNONS

Öppet brev från Centerpartiet

Till nya politiska ledningen och medborgarna i Kungälvs kommun

I denna tidning och i sociala medier förs det fram mer och mindre krystade förklaringar till varför S och M bytte ut ett miljöparti i original (C) mot en blek kopia (MP) i sitt regeringsunderlag för kommunen.

Vi tänker emellertid att helt avstå från att polemisera i frågan, det leder inte på något vis framåt. Låt oss i stället notera att vi lämnar en ytterst framgångsrik mandatperiod bakom oss där vi i Centerpartiet bidragit i många avseenden till de framgångsrika beslut som tagits i trion och med eget jobb och engagemang varit en spänstig spelare mellan ”de två stora”.

ANNONS

Befolkningen har ökat i rask takt (och därmed skatteunderlaget), det har byggts mer än någonsin, tillståndsgivningen för byggnation har förbättrats och kundnöjdheten höjts, kommundelar och landsbygd har fått sin del av nybyggnationen, industri- och verksamhetsmark har utvecklats till glädje för alla de företag som vill etablera i vår kommun och ett oförtrutet jobb för att möjliggöra förbättringar i vår närmiljö är några av de exempel som kan nämnas på vårt jobb i olika utskott, beredningar, nämnder och bolag.

Med krig i vår närhet, skenande råvarupriser, energipriser och andra förnödenheter går vi nu raskt mot bistrare tider. Bra då att vi under de fyra åren stärkt kommunens ekonomi och står väl rustade att möta en period av recession.

Centerpartiet gör nu ett omtag i vårt politiska arbete för att bredda vår väljarbas. Vi är fortsatt förankrade i den politiska mittfåran som innebär stor valfrihet för individen och ett fortsatt försvar för ägande, brukande och förfoganderätt. Men som ordspråket lyder ”den som inte förnyas blir på sikt hopplöst akterseglad”. Vi ser själva fram emot det jobbet med spänning.

Från de platser som vi kan erhålla i den nya politiska organisationen kommer vi fortsatt att arbeta för en positiv utveckling av Kungälvs kommun och dess medborgare samt inte minst näringslivet som bygger den egentliga grunden för vårt välstånd.

Vi önskar den nya politiska ledningen en god framtid och vi kommer att finnas där som en aktiv diskussionspartner för de beslut (ibland obekväma) som kan komma behöva tas i den bistra tid som nu i en allt ökande takt utvecklas.

Ove Wiktorsson, samhällsbyggnadsråd

Kenneth Frii, ordf byggnadsnämnd

Lena Bjurström, ledamot social myndighetsnämnd

Patrik Rehnström, ledamot samhälle- och utvecklingsberedning

Hans Torwald, ledamot kultur och fritidsberedning

Anders Johansson, ledamot ekonomiberedningen

Yvonne Norlén, ledamot lärandeberedningen

Kurt Olsson, ledamot överförmyndarnämnden

Lennart Kristiansson, ordförande BOKAB

LÄS MER:C dumpades av S och M: ”Det handlar om makt”

LÄS MER:Finns det självrannsakan bakom det nya samarbetet?

LÄS MER:Ån är igenväxt och ser bedrövlig ut

ANNONS