Finns det självrannsakan bakom det nya samarbetet?

Det blir en ny trio som styr Kungälv nästa mandatperiod. Men frågan är hur mycket den faktiska politiken kommer att ändras.