Denna skuld har vi nu bantat ned med 600 miljoner kronor

Ludvig Anderström (M), Ordförande MUF Ale-Kungälv och Simon Pasula (M), Ung kandidat till kommunfullmäktige replikerar på Liberalernas insändare ”Helt oacceptabelt att beskatta invånarna utan att investera” .

ANNONS

Replik på insändaren ”Helt oacceptabelt att beskatta invånarna utan att investera” (24/8):

Vi moderater vill i grunden sänka skatten, både på riksplanet och i Kungälv. Dessvärre har vi inte kunnat genomföra en skattesänkning under den gångna mandatperioden, då vi tvingats hantera den tidigare majoritetens enorma skuldberg, där Liberalerna inräknas, som uppkom till en skuld på över två miljarder kronor. Denna skuld har vi nu bantat ner med 600 miljoner kronor, samtidigt som vi nu investerar i välfärden och budgeterar för ytterst nödvändiga ekonomiska buffertar, att kunna använda sig av vid tuffa ekonomiska tider som vi för tillfället genomgår.

Nyligen presenterade SKR en mycket dyster prognos som visar att kommuner med dåliga marginaler i dessa oroliga tider, kan behöva komma att höja skatten för att täcka de expanderande utgifterna till följd av inflationen. Detta kommer just nu inte att behöva göras i Kungälv, tack vare den effektiva politik vi har fört.

ANNONS

En av oss är idag gymnasieelev i årskurs 1 på ekonomiprogrammet, där man bland annat läser företagsekonomi. Bara av de första lektionerna i ämnet har jag fått tillräckligt med kunskap för att syna Liberalernas påståenden. Med deras budget ligger kommunens överskott redan på minus, samtidigt som man säger sig vilja kraftigt investera i verksamheterna och sänka skatten. Vart ska pengarna komma ifrån? Vi kan även konstatera att under deras tid vid makten, i det ”borgerliga” samarbetet med V, S och UP ökade exempelvis elevkostnaden med 20 000 kronor samtidigt som vi fick en lägre lärartäthet.

Dessutom kan L inte hänvisa överskott från markexploateringen som möjlighet att investera i välfärdens drift, då lagstiftningen säger att driftens löpande utgifter betalas med löpande intäkter såsom skatter och statsbidrag och inte genom avyttring av kapital.

Istället för att söka en ständig konfliktlinje vädjar vi till Liberalerna att i valet driva en ansvarsfull politik i ett borgerligt samarbete, för hela Kungälvs bästa.

Ludvig Anderström (M), Ordförande MUF Ale-Kungälv

Simon Pasula (M), Ung kandidat till kommunfullmäktige

LÄS MER:Helt oacceptabelt att beskatta invånarna utan att investera

LÄS MER:En solskenshistoria

ANNONS