Till vänster: Janette Olsson (S) talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. Till höger: Johanna Johansson (SD).
Till vänster: Janette Olsson (S) talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. Till höger: Johanna Johansson (SD). Bild: Peter Wahlström

Förslaget: Gratis TBE-vaccin i hela Västra Götaland

Under våren klassades hela Västra Götaland som en riskzon för den fästingburna sjukdomen TBE. Under de senaste åren har smittan ökat och nu föreslår regionstyrelsen att en utredning ska göras om vad det skulle kosta att införa gratis TBE-vaccin för barn och unga.

ANNONS
|

I år har det inrapporterats 76 fall av TBE som är en sjukdom som sprids via fästingar och som kan orsaka hjärninflammation. Med bakgrund till de allvarliga följderna som virussjukdomen kan ge samt den ökande spridningen i Västra Götaland, föreslog regionstyrelsen att en utredning ska inledas om gratis TBE-vaccin till barn och unga.

Det blev ju flera tusen kronor för bara vår familj

Johanna Johansson (SD) är före detta ledamot i regionfullmäktige i Västra Götaland. Hon var den som lämnade in motionen som föranlett regionstyrelsen beslut. Hon menar att det idag kan bli en stor ekonomisk belastning för en hel familj att vaccinera sig.

– I våras när jag, min sambo och mina två barn skulle vaccinera oss upptäckte jag att det var var väldigt dyrt att ta alla sprutor föra hela familjen. Det blev ju flera tusen kronor för bara vår familj och då tänkte jag att det finns familjer som har det svårt ekonomiskt ställt och inte har råd med vaccineringen, säger Johanna Johansson (SD).

ANNONS

”Först och främst ska gälla svenska medborgare”

Johanna Johansson som idag är ledamot i kommunfullmäktige i Falköping och även sitter i styrelsen för Skaraborgs sjukhus menar att det är kan finnas positiva samhälleliga effekter av att ge avgiftsfria vaccinationer.

– Det skulle ju innebära en jämlikare vård över regionen. Men det är ju också en kostnadsfråga för familjerna att alla barn ska kunna få det och det innebär även för sjukhusen att man skulle behöva lägga mindre resurser på att behandla personer med TBE.

Johanna Johansson (SD), var den som lade motionen.
Johanna Johansson (SD), var den som lade motionen. Bild: Peter Wahlström

I Sverigedemokraternas sjukvårdspolitiska inriktningsprogram står det att: ”För asylsökande vuxna och barn gäller att de bör erbjudas akutvård medan övrig vård finansieras på egen hand.”

Hur väl korrelerar ditt förslag med partiprogrammet?

– Jag tänker att det först och främst ska gälla svenska medborgare men i motionen menade jag att alla barn och unga ska få vaccinet. Det får utredningen ta ställning till, och är det så att den kommer fram till att det ska gälla alla barn så, ja, varför inte, säger hon.

Socialdemokraterna: ”Hoppas att det kommer att gå fort”

Socialdemokraternas talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor Janette Olsson ställer sig positiv till Sverigedemokraternas förslag och berättar de redan 2017 lämnade in en motion om en liknande utredning.

– Vi såg redan då att TBE ökade, men vi välkomnar ändå Sverigedemokraternas motion som vi alltså biföll igår. Det handlar om att utreda bland annat kostnaderna för kunna ge barn och unga avgiftsfritt TBE-vaccin.

Janette Olsson (S) talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor.
Janette Olsson (S) talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor. Bild: Peter Wahlström

När kommer utredningen vara klar?

– Det är oklart, men vi hoppas att det kommer att gå fort. Om förslaget går igenom fullmäktige den 29 november kommer utredningsuppdraget att ges till professionen och så får den presentera kostnader, fördelar och eventuella nackdelar med förslaget.

Finns det stöd för förslaget?

– Ja, i regionstyrelsen var det ingen som gick emot, så vi förväntar oss att det ska gå igenom i regionfullmäktige också, men sedan sitter vi ju i minoritet så vi får se hur en eventuell avgiftsfri vaccinering kan komma att utformas.

Detta är TBE

• En virussjukdom som sprids av fästingar.

• TBE är en förkortning av engelskans "tick-borne encephalitis", fästingburen hjärninflammation.

• 546 nya fall registrerades i Sverige förra året. Det är fler än någonsin tidigare.

• De flesta som smittas får lindriga besvär och blir friska efter några dagar. Men upp till en tredjedel drabbas av inflammation i hjärnan eller hjärnhinnorna.

• Symtomen kommer oftast fyra–tio dagar efter tillfället då man smittades. De kan dock dröja upp till en månad.

• Trötthet, feber, huvudvärk och muskelvärk är vanliga bland de första symtomen.

• Barn blir oftast lindrigt sjuka.

• Det finns ingen behandling mot TBE.

• Däremot finns vaccin som är effektivt. För ett bra skydd rekommenderas tre eller fyra doser under ett år (beroende på ålder), och därefter uppföljande doser med vissa intervall.

• Den som haft TBE får inte sjukdomen igen.

Källor: 1177 Vårdguiden, NE, Göteborgs universitet

LÄS MER:Snart är influensan här – nu startar vaccinationsracet

LÄS MER:Här är vaccindoserna många missar att fylla på

LÄS MER:Så drabbar corona den privata hälsovården

ANNONS