Akuten på Kungälvs sjukhus byggs om

Akuten på Kungälvs sjukhus byggs om för att ta emot betydligt fler patienter än idag. Ombyggnationen ska pågå åtminstone fram till sommaren och det kan bli både dammigt och bullrigt på akuten under tiden.

ANNONS
|

Söktrycket är hårt redan idag och akutmottagningen på Kungälvs sjukhus är inte byggd för att klara fler patienter. Det är brist på undersökningsrum, övervakningsplatser och akutrum. Även administrativa ytor och personalytor behöver anpassas till sjukhusets utökade uppdrag, att ta emot patienter även från Göteborg.

– Det är inte en utbyggnad, utan en ombyggnad och anpassningar till förändrade patientflöden – så långt detta är möjligt i befintliga lokaler. Inom en inte alltför avlägsen framtid behöver ännu större delar av akuten, eller hela akuten, renoveras och byggas om, säger Katarina Andersson, biträdande sjukhusdirektör för Sjukhusen i väster, där Kungälvs sjukhus ingår.

ANNONS

Efter beslut i regionstyrelsen 2021 ska upptagningsområdet för Kungälvs sjukhus successivt öka de närmaste åren.

För att utnyttja vårdavdelningarna den nybyggda sjukhusdelen fullt ut ska sjukhuset successivt ta över patienter från delar av Göteborg, så kallad utskiftning.

Redan nu styrs ambulanser med akutpatienter från norra Hisingen och Angered till Kungälvs sjukhus istället för till Sahlgrenska. När utskiftningen är helt genomförd beräknas akuten ha ytterligare 10 000 besök per år utöver dagens cirka 32 000 besök varje år.

Byggarbetena startade den gångna veckan och kommer att märkas i verksamheten framöver.

Hur kommer patienter och personal att påverkas under byggtiden?

– Det blir trängre i korridorerna och färre rum tillgängliga periodvis. Det är också risk för buller och damm i perioder. För att minimera påverkan på verksamheten, patienterna och medarbetarna görs risk- och konsekvensanalyser och avvikelser åtgärdas kontinuerligt.

Vilket tillskott får akuten när ombyggnaden är klar?

– Sex patientrum och ett traumarum tillskapas jämfört med idag.

Vad kommer patienter och personal märka för skillnad efter ombyggnaden?

– Snabbare genomloppstider så att lokalerna klarar av att ta emot ett större antal patienter vilket blir följden av utskiftningen. Viss uppfräschning i delar av lokalerna ska också göras.

När är ombyggnaden klar?

– Planen är att allt ska vara färdigt innan sommaren 2023. Det kan emellertid bli förseningar, och det tar vi höjd för, säger Katarina Andersson.

Ombyggnaden har en budget på 17,2 miljoner kronor.

LÄS MER:Ansträngt på Kungälvs sjukhus – samtidigt står nybyggda lokaler fortfarande tomma

LÄS MER:Ansvarig politiker: "En komplex process”

ANNONS