Ansvarig politiker: "En komplex process”

Det är svårt att planera för vårdplatser – det är en orsak till att 112 platser ännu står oanvända på Kungälvs sjukhus.
– Det är en komplex process, säger Pär Lundqvist (L), ordförande i regionens hälso- och sjukvårdsstyrelse.

ANNONS
|

LÄS MER:Ansträngt på Kungälvs sjukhus – samtidigt står nybyggda lokaler fortfarande tomma

Pär Lundqvist lyfter personalbristen som den främsta orsaken till att det fortfarande står fyra oanvända vårdavdelningar på Kungälvs sjukhus.

– Sedan har läget försvårats av pandemin. Det har förskjutit fram det ytterligare, säger Pär Lundqvist.

Han är ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen, som har det övergripande strategiska ansvaret för vård och hälsa i Västra Götalandsregionen. Nu ska alla avdelningar successivt öppna upp, säger han.

– Enligt planen som ligger ska alla vårdplatserna vara öppna första halva av 2023. Det är det senaste beskedet jag har fått, säger Pär Lundqvist.

Sjuksköterskebristen har funnits länge. Kunde regionen inte ha planerat efter det? Kunde ni ha planerat bättre?

ANNONS

– Vi har planerat, men det har varit svårare än vad vi trott. Och vi hade inte heller planerat för en pandemi.

– Men när saker drar ut på tiden så här finns det alltid anledning att fråga: Vad kunde vi gjort annorlunda? Det görs även i detta fallet.

Lärdomar från Kungälvs sjukhus ska dras inför liknande sjukhusbyggen som regionen tittar på. Till exempel ett vid Wieselgrensplatsen i Göteborg, säger Pär Lundqvist.

– Det är en komplex process. Det är svårt att planera för antal vårdplatser. Vi måste lära oss inför framtiden, så vi kan klara detta.

Men det finns anledning till självkritik?

– Man måste vara ödmjuk inför en sådan här process. Oavsett vad vi gör måste vi ta med oss erfarenheterna för att gå vidare.

Samtidigt är vården i ständig utveckling, säger Pär Lundqvist.

– Det är få sjukhus i världen där det inte finns byggkranar. Sjuk- och hälsovårdsutvecklingen går väldigt snabbt.

Hur ska regionen jobba för att locka fler till sjuksköterskeyrket?

– Jag tror vi behöver göra flera saker. Under den här mandatperioden har vi haft stora satsningar på lönesidan: Vi har satsat 700 miljoner kronor över tre år för att höja lönerna så de blir mer konkurrenskraftiga mot övriga regioner.

Under 2022 satsar regionen på de som jobbar i dygnet runt-vården, säger Pär Lundqvist.

– Där har vi sett de största svårigheterna att rekrytera. Och för ett par år sedan ökade vi ersättningen för de som jobbar kvällar, nätter och helger. Det var svårt att få medarbetarna att ta de passen.

– Vi har gjort satsningar, så får vi se om de ger tillräckligt resultat. Långsiktigt tror jag vi behöver göra ännu mer med löneutvecklingen.

Och det ska löna sig vara erfaren och duktig på sitt jobb, säger Pär.

– Det ska finnas goda möjligheter till kompetensutveckling, bra arbetsmiljö och arbetsbelastning.

Innebär ytterligare satsningar att skatten behöver höjas?

– Jag ser inget behov av det. Regionen har en stark ekonomi. Jag ser att vi har råd att höja lönerna. Nu är inte regionens problem ekonomi, utan att vi inte har tillräckligt många medarbetare.

LÄS MER:En tuff vardag och långa pass på akuten på Kungälvs sjukhus

LÄS MER:Kungälvs sjukhus har planer på mer byggnation

ANNONS