Skolkorridor
Skolkorridor Bild: Malte Just

Vi tar ansvar för framtiden

Lärare ska vara lärare, för att de ska kunna fokusera på undervisning har vi nu valt att satsa på Skolsocialt team, skriver Anna Vedin (M), Ulrica Brogren (S) och Erik Martinsson (MP).

ANNONS

Samhället står inför många utmaningar och vi vill rusta oss för att möta dem.

En del i det är att skolan ska ha stabila ekonomiska förutsättningar så att den kan fokusera på sitt uppdrag, att bedriva undervisning. Därför väljer vi att kompensera för inflation, volymökningar och gör en satsning på att NPF-säkra lokalerna. Dessutom kommer våra pedagoger få möjlighet till kompetensutveckling i hur man möter barn med NPF diagnoser (Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Lärare ska vara lärare, för att de ska kunna fokusera på undervisning har vi nu valt att satsa på Skolsocialt team. De börjar sitt uppdrag på våra centrumskolor och som successivt kommer att implementeras på övriga skolenheter. Ett skolsocialt team är en grupp med personal från skolan och socialtjänsten som samverkar för trygghet och studiero, för att öka elevernas närvaro i skolan.

ANNONS

Alla ska kunna hitta en meningsfull framtid oavsett om du har funktionshinder eller andra svårigheter. Alla elever vet inte vad de vill när de är i gymnasieåldern. Därför kommer vi satsa på att erbjuda anpassad vuxenutbildning ihop med Trekungagymnasiet från och med 2024. Trekungagymnasiet är vår anpassade gymnasieskola.

För att ge våra idrottsföreningar så bra förutsättningar som möjligt att bedriva barn- och ungdomsverksamhet har vi nu det högsta kommunala LOK-stödet i landet. Hallbristen är stor i vår kommun och därför bygger vi fullstora hallar i flera av våra kommundelar i samband med att vi bygger skolor. Utöver detta arbetar vi vidare med hallarenan.

Att kunna vara kvar i sin kommundel och där ta del av aktiviteter och arrangemang är bra för livskvaliteten, det minskar också beroendet av att ha tillgång till bil. Vi satsar därför nu på att kulturen ska komma ut i kommundelarna.

Kungälv är en kommun med djupa rötter i historien – för såväl vår egen skull som för besökare arbetar Beredningen för lärande och kultur med frågan hur vi skall synliggöra vårt kulturarv.

Anna Vedin (M)

Ulrica Brogren (S)

Erik Martinsson (MP)

LÄS MER:Frågestorm när Kungälvs kommun gav svar på öppet hus

LÄS MER:”När mallen inte stämmer” – Kenth Hedevåg föreläser om att vara en jobbig förälder

ANNONS