Vi anger inte!

Lärare och vårdpersonal jobbar hårt i vår välfärd – det är inte deras uppgift att vara SD-regeringens förlängda arm, skriver företrädare för Socialdemokraterna och Kommunal.

ANNONS
|

Vi är emot Sverigedemokraternas och regeringens planer på att införa en angiverilag. Jimmie Åkesson vill införa ett angiverisystem som påminner om vad vi sett i diktaturer och andra auktoritära stater.

Runt om i landet så höjs nu rösterna mot regeringens planer, genom insändare, debattartiklar, manifestationer och namninsamlingar. Förslaget har också mött starka reaktioner från många fackliga organisationer som organiserar de som arbetar inom välfärden. Kommunal som organiserar många medlemmar inom berörda områden menar att informationsplikten som finns med i förslaget skulle strida mot det som förenar alla välfärdsarbetare - viljan att göra gott, yrkesetiska regler och internationell lagstiftning.

Angiverisystemet som föreslogs i Tidöavtalet skulle innebära att arbetstagare inom välfärdssektorn ska ha en generell skyldighet att inte enbart anmäla utan även att undersöka andra personers lagliga rätt att vistas i Sverige och sedan ange dem till Migrationsverket. Vad som redan nu står klart efter regeringens tilläggsdirektiv är att uppdraget inte bara är att titta på möjligheten att införa informationsplikt i offentliga verksamheter, utan också att de som inte uppfyller plikten att anmäla ska straffas.

ANNONS

Alla lärare och all vårdpersonal som jobbar hårt i vår välfärd ska kunna fokusera på att ge den bästa utbildningen och vården – deras uppgift är inte att vara SD-regeringens förlängda arm.

Låt vårdpersonalen få göra sitt jobb och låt lärarna vara lärare. Vården och skolan behöver inte fler arbetsuppgifter – de behöver ökade resurser från regeringen.

Vi anger inte!

Camilla Haag

Ordförande Socialdemokraterna Kungälv

Ulrika Winblad

Ordförande Kommunal Kungälv

Emelie Gillberg

Ordförande S-Kvinnor Kungälv

Aylin Nouri

Ordförande Socialdemokraterna Göteborgsområdet

ANNONS