Signaturen ”Oförstående förälder” är fundersam och söker svar efter att ha läst insändaren ”En flytt av Klöverbackens verksamhet ingen ekonomisk fråga”. Arkivbild.
Signaturen ”Oförstående förälder” är fundersam och söker svar efter att ha läst insändaren ”En flytt av Klöverbackens verksamhet ingen ekonomisk fråga”. Arkivbild. Bild: Camilla Walldán

Tre frågetecken att reda ut om skolans nedläggning

Signaturen ”Oförstående förälder” är fundersam och söker svar efter att ha läst insändaren ”En flytt av Klöverbackens verksamhet ingen ekonomisk fråga”.

ANNONS

Replik på insändaren ”En flytt av Klöverbackens verksamhet ingen ekonomisk fråga” (15/3):

Jag läste Anna Vedins insändare och blev lite fundersam och det dök upp tre frågetecken som jag skulle vilja att hon reder ut.

Hon skriver att dom fattar beslut utifrån den lagstiftning som finns, deras arbetsmiljöansvar och enligt de riktlinjer och reglementen som dom har beslutat. Då undrar jag vilken lagstiftning, arbetsmiljöansvar, riktlinjer och reglementen hon syftar på. Men framförallt undrar jag om man då tolkar sin lagstiftning, arbetsmiljöansvar, riktlinjer och reglementen på olika sätt beroende på vilken sak man vill få igenom. Om det här är fallet så behandlar man ju samtidigt elever, skolor, föräldrar olika med samma lagstiftning osv. Varför jag undrar är för att om t ex riktlinjen är att det inte får finnas F-2 skolor i kommunen så behöver man stänga Kode skola direkt, i så fall samtidigt som Klöverbacken. Är det t ex arbetsmiljöansvar eller annan lagstiftning behöver man nog se över dom kubikmeter stora ventilationsaggregaten bredvid eleverna i klassrummen på Tunge skola.

ANNONS

Så första frågan blir vilken lagstiftning, arbetsmiljöansvar, riktlinjer och reglementen det är som gäller?

Nästa viktigare fråga är om dom gäller för hela kommunen eller bara Klöverbacken?

Det låter fint med alla fördelar med en större skola. Men när jag lite snabbt undersökte saken hittade jag på Boverket (en av våra centrala förvaltningsmyndigheter) att: "För yngre barn finns det ingen forskning som tyder på att stora skolor skulle vara gynnsamt, varken gällande prestation eller välmående. Snarare är det tvärtom att barn och yngre elever skulle kunna gynnas av mindre enheter." Jag hittade även en forskningsöversikt om detta från Linnéuniversitetet som bygger på 20 avhandlingar/böcker där det bland annat står att det förefaller som att vissa elever främjas av att läsa vid en mindre skola exempelvis flyktingbarn.

Så min tredje fråga till Anna Vedin blir om hon har fakta som kan backa upp hennes påståenden om en F-6 skola när Boverket och mycket forskning talar för motsatsen.

Oförstående förälder

LÄS MER:En flytt av Klöverbackens verksamhet ingen ekonomisk fråga

LÄS MER:Är det så självklart att större skolenheter ger bättre kvalitét?

LÄS MER:Rädslan överhängande över att Klöverbacken ska läggas ned

ANNONS