Rädslan överhängande över att Klöverbacken ska läggas ned

Förklara varför Klöverbackens eventuella flytt till Olseröd inte är en ekonomisk fråga? Det undrar insändarskribenten?

ANNONS
|

Replik på insändaren ”En flytt av Klöverbackens verksamhet ingen ekonomisk fråga”:

Efter att noggrant ha läst igenom utbildningsrådets inlägg i debatten om Klöverbackens skola, får jag ett intryck av att plattityder staplats på varandra. Den lilla människans (elevens) perspektiv nämns, när det handlar om siffror där verksamhet och ekonomi ska gå ihop. Samtidigt sliter nu föräldrar och barn, som har anknytning till Klöverbacken för att behålla sin fantastiska skola.

LÄS MER:En flytt av Klöverbackens verksamhet ingen ekonomisk fråga

LÄS MER:Är det så självklart att större skolenheter ger bättre kvalitét?

LÄS MER:Barn och föräldrar kräver att Klöverbacken blir kvar

Efter analys av texten följer här ett antal frågor och uppmaningar, som omedelbart kräver raka, glasklara och redogörande svar.

1. Förklara varför Klöverbackens eventuella flytt till Olseröd inte är en ekonomisk fråga!

ANNONS

2. Klöverbackens skola växte fram mellan 1995 - 1997 genom ett gediget samarbete mellan politiker och skolledning, men också där arkitektkontoret ABAKO och JM AB fanns med. Skolans placering intill naturen var en viktig faktor för den pedagogiska inriktningen. En sådan skolverksamhet borde vara central än idag och istället för att läggas ned - spridas till andra kommuner.

Varför lyfts inte denna utomordentligt viktiga faktor fram?

3. Rädslan är just nu överhängande för barn och föräldrar, om det beslutas att Klöverbacken ska läggas ned. Barns upplevelse av de första skolåren är oerhört viktiga. Trygghet, rörelse och arbetsglädje får absolut inte ruckas på. Detta framhålls ständigt i debatten. Med denna skolstart är det lättare för barnen att gå vidare till en större skola med äldre elever.

Hur resonerar Anna Vedin utifrån den lilla människans perspektiv (läs elev)?

4. Värdet av Klöverbackens läge mitt i naturen och en välutrustad uteverksamhet ska inte ställas mot ”bättre kvalitet för fritidsverksamheten avseende tillgång till fler pedagoger”. Olserödskolan har ju små möjligheter till kreativa aktiviteter ute i en fri natur.

Vilka tankar finns om detta?

5. Informationen om nedläggningen av Klöverbackens skola kom i januari utan några föraningar. Så får det inte gå till i en demokrati.

Har något viktigt i denna debatt ännu inte kommit fram i ljuset? Vi måste få klarhet.

A-M G

ANNONS