Se oss pendlare som en intäkt istället för en kostnad, skriver Anders Nyby i ett svar till Jonas Andersson (S).
Se oss pendlare som en intäkt istället för en kostnad, skriver Anders Nyby i ett svar till Jonas Andersson (S). Bild: Niklas Ohlson

Skapa ett servicehus för pendling och laddning

Anders Nyby svarar på Jonas Anderssons (S) insändare med rubriken ”Nya möjligheter och nya utmaningar i Ytterby”.

ANNONS
|

Du skriver att du inte vill lägga 100 miljoner av parkeringskollektivets pengar på ett parkeringshus. Tänk en sekund på att “Parkeringskollektivet” betalar 32 procent av sin lön i skatt när de kommer hem till Kungälv igen.

1 000 pendlare om dagen med 450 000 i årslön, ger 150 miljoner om året i skatteintäkter till samhällsbyggnad. Se oss pendlare som en intäkt istället för en kostnad, så blir det lite enklare att motivera investeringen i ett klimatsmart servicehus.

Iden med gratis parkering med Västtrafikbiljett är bra. Men vore det inte bättre att bygga pendelparkeringar som folk vill ha istället för påtvinga dina väljare att vänta i regn och blåst vid zon-gränserna, för att bussas till Ytterby station?

ANNONS

Det är ju tvärtom så att politikerna i FÖP Ytterby glömt bort pendlare som bor på landet. Och när ändrar Västtrafik zon-gränserna nästa gång?

Du har har verkligen rätt i att ett parkeringshus vid Ytterby Station inte löser problemet. Det krävs mycket mer än så för att nå majoritetens nya och utmärkta klimatmål.

Nämligen att Kungälv skall vara fossilfritt 2030.

Säg att servicehuset har en livslängd på 50 år. Det ger en kostnad på 2 miljoner om året. Låg räntekostnad med grönt lån. Varför inte lägga till vänthall med cafe, låsbart cykelgarage, laddningsarea för bilpooler och vattenmagasin i källaren vid översvämningar.

Med smarta digitala lösningar kan parkeringshuset nyttjas 24/7, pendlare på dagtid, stadsboende och hemtjänstens elbilar övrig tid. Ett servicehus för pendling och laddning helt enkelt. En trevlig varm plats där man kan få en kopp kaffe – medan man väntar på tåget.

Pendlarna glömdes bort i FÖP Ytterby. Glöm nu inte bort jordbrukarna och framtida generationer i FÖP Kode. Skrota deponin och se till så att det blir möjligt att bygga bostäder, skolor, samhällsservice och idrottsarena öster om motorvägen.

Jordbruksmarken på Solbergaslätten behövs för matproduktion. Helt i linje linje med de nya målen!

Anders Nyby

ANNONS