Pendelparkeringen i Ytterby är ofta fullbelagd.
Pendelparkeringen i Ytterby är ofta fullbelagd. Bild: Kristian Johansson

Nya möjligheter och nya utmaningar i Ytterby

Jag är inte beredd att lägga 100 miljoner av parkeringskollektivets pengar på ett parkeringshus vid Ytterby station utan att först ha värderat andra alternativ, skriver Jonas Andersson (S).

ANNONS

Pendelparkeringen i Ytterby har väckt stort engagemang i insändare och artiklar. I och med zonomläggningen har parkeringen blivit mer attraktiv och planeringsförutsättningarna har förändrats. Detta med i sammanhanget kort varsel. Parkeringen är en del av en större helhet som vi nu arbetar med utifrån de nya förutsättningarna. Förslag har kommit i några insändare om att bygga ett stort parkeringshus, så är problemet löst. Jag är inte beredd att lägga kanske 100 miljoner av parkeringskollektivets pengar på en sådan investering utan att först ha värderat andra alternativ.

Vi kan konstatera att Ytterby är den pendelparkering där beläggningen är störst och den enda som är fullbelagd. En av utmaningarna i Ytterby är att vi har en stor avgiftsfri parkering inne i en större tätort. Parkeringen används inte enbart av pendlare, så som är fallet med mer regelrätta pendelparkeringar utanför tätorterna. En annan utmaning är att många som parkerar där tar bilen mycket korta sträckor, under ett par kilometer.

ANNONS

För att komma till rätta med parkeringssituationen i Ytterby arbetar kommunen på ett par olika områden. Vi ser på möjligheterna att koppla någon form av parkeringsbiljett till en giltig biljett i kollektivtrafiken. Detta skulle kunna gälla fler platser än Ytterby. Vi ser på möjligheten att anlägga mindre parkeringsytor vid hållplatser utanför Ytterby för att avlasta parkeringen i Ytterby. De som åker buss kan i en del fall stiga på bussen på andra platser. Vi ser på möjligheterna att med framtida förändringar i linjeutbudet flytta över en del av den kortväga bilpendlingen till kollektivtrafik. Vi ser och arbetar med de utmaningar som pendlare upplever varje dag utifrån förutsättningarna de nya zonerna ger. Vilken eller vilka lösningar vi slutligt landar i är för tidigt att säga.

I sammanhanget kan jag nämna att Västtrafik och Trafikverket planerar nya perronger och nya tåg som kommer att gå till den första delen av Västlänken när den står klar. Som alla förstår ligger detta inte i närtid, tyvärr.

Låt oss glädjas åt våra nya zoner och att vi nu kan åka från Ytterby till Göteborg på 20 minuter för bara 35 kronor. Det är ju jättebra. Det blir trångt på sina ställen och en del nya utmaningar uppstår. Det kommer vi att hantera. Till dess, ta hand om varandra i trafiken.

Jonas Andersson (S)

Samhällsbyggnadsråd

LÄS MER:De samlar in namn för en bättre tågstation i Ytterby

LÄS MER:Parkeringshuset som FÖP glömde

LÄS MER:Var ska jag parkera för att ”åka tillsammans”?

ANNONS