Här på Yttern ska den nya hallarenan i Kungälvs kommun ligga.
Här på Yttern ska den nya hallarenan i Kungälvs kommun ligga. Bild: Kristian Johansson

Serien av fastighetsaffärer motverkar sitt syfte

Anders Nyby svarar på insändaren ”Hallarenan blir en positiv utveckling för vår stad” av Helén Sandström, UP.

ANNONS

Helén, tack för ert engagemang. Jag är gammal tävlingssimmare och ser också fram emot arenan. Men folkvalda politiker har precis som du säger inte fått en rättvis chans att sätta sig in i alla delar. Källan till problemet är att det saknas ett beslutsunderlag med låg risk, där varje beslut tas var för sig.

Riskerna drunknar i serien av fastighetsaffärer, kommanditbolag, beroenden, aktieköp, optioner, gratislån, byggherrars riskflykt och skatteplanering innan årsskiftet.

Görs affärerna verkligen enligt kommunens finanspolicy? Jag är angelägen att förstå, men hur ska man kunna beskriva en serieaffär på 150 ord när underlaget är på 160 sidor?

1) Risktagande. Kommunen gör en förlust i köpet av Solbräcke på minst 5 miljoner. LSS-renovering ger merkostnader på 30 miljoner och det framtida värdet 2027 är ju ännu osäkrare än dagens 55 miljoner.

ANNONS

2) Trivebo borde för det första köpt höghustomten direkt av kommanditbolaget och Groab. För det andra är kommunens försäljningen av höghustomten för 25 miljoner i praktiken en optionsaffär. Trivebo köper en option med riskpremien 1 miljon, som förfaller 2024-12-31. Trivebo kan när som helst hoppa av och har rätt att omförhandla både villkor och förfallobelopp på 24 miljoner.

3) Gratislån. Optionen ger byggherren ett “tvåårigt lån” på 24 miljoner till 0 procent ränta. Om kommunen behöver renovera en skola de närmaste 2 åren, så måste man ju själv låna 24 miljoner och betala ränta till banken.

4) Höghustomten köptes för 17 miljoner, baracker +60 och renovering +30. Kommunen tömmer kassan på 100 miljoner helt i onödan. Arenans lånebehov ökar lika mycket. På 35 år kan det bli 100 miljoner i nya räntekostnader. Varför öka kostnaden för simhallen och arenan med 100 miljoner, när värdet på Rollsbo 3:23 är 4,8 miljoner?

Tanken var god, men serien av fastighetsaffärer motverkar sitt eget syfte. Och vad säger revisorerna om att risken flyttas från två byggherrar till 34 000 skattebetalare?

Anders Nyby (Skattebetalare)

LÄS MER:Hallarenan blir en positiv utveckling för vår stad

LÄS MER:Ett steg närmare hallarena efter politiskt ja till fastighetskedja

ANNONS