Göran Kristensson bad Chat GPT att skriva om Marstrand och det mesta var fel.
Göran Kristensson bad Chat GPT att skriva om Marstrand och det mesta var fel. Bild: Jonas Lindstedt

Se upp med AI - Marstrand är inte känt för sin textilindustri!

Han bad Chat GPT att skriva om Marstrand och nästan alla fakta blev fel. Det verkar som om AI är lösningen på alla möjliga problem. Detta oroar mig, skriver Göran Kristensson.

ANNONS
|

I dessa dagar talar och skriver man mycket om Artificiell Intelligens (AI). Det verkar som om AI är lösningen på alla möjliga problem. Detta oroar mig.

Jag har vid olika tillfällen bett Chat GPT skriva om Marstrand, ibland i allmänna ordalag ”Hur är det att bo i Marstrand?” eller om specifika företeelser ”Skriv 800 ord om Marstrand och Porto Franco”.

Den första uppgiften klarade AI bra, det blev som en annons från en fastighetsmäklare om hur fint det är att bo här.

På specifika frågor blev det sämre. AI informerade om att Marstrand utsågs till frihamn (Porto Franco) 1682 (rätt ska vara 1775) och att det var Karl XI som beslutade om detta (rätt ska vara Gustaf III). Vidare att järnvägsstationen i Kungälv som invigdes 1860 underlättade för badgäster att komma till Marstrand. På en fråga om var den låg kunde AI upplysa om att den låg i centrala staden söder om Kungälvsån. (Har aldrig funnits någon järnvägsstation i Kungälv och ingen Kungälvså heller).

ANNONS

Enligt AI är Marstrand känt för sina sandstränder och textil- och pappersindustri!

Om den kända fången på Carlsten Lasse-Maja kunde AI upplysa om att han avrättades genom hängning 1845 (rätt är att han blev benådad från sitt fängelsestraff 1838 och lämnade fästningen våren 1893).

Detta är bara några av de stolligheter Chat GPT meddelat.

AI ska också ställa diagnoser i vården och styra förarlösa bilar. Det har uttryckts farhågor om att elever använder AI för att skriva hemuppgifter. Jag skulle inte lita på när AI inte ens har rätt om rena faktauppgifter.

Göran Kristensson, Marstrand

LÄS MER:Det här skrämmer mig med AI – just nu

LÄS MER:AI-teknikens framtid enligt Kungälvsborna

ANNONS