Det här skrämmer mig med AI – just nu

AI är ett hot och ett löfte på samma gång – framtida skräckscenarion OCH fantastiska möjligheter som just nu inte går att överblicka. Men det som skrämmer mest just nu är hur robotarna kommer ta sig an de oceaner av falsk information som redan finns på internet.