De samlar in namn för en bättre tågstation i Ytterby

Situationen för pendlare i Ytterby måste bli bättre, anser föreningen Omställning Kungälv som tagit fram konkreta förslag på vad som behöver göras. Två morgnar den här veckan står de vid tågstationen och samlar in namnunderskrifter.
– Stationen som den ser ut idag är ju ålderdomlig, säger Mats Wahlqvist.