Flera bostadsprojekt är på gång i Ytterby, som räknas öka sin befolkning med 50 procent de närmsta tio åren. Insändarskribenten anar totalt kaos.
Flera bostadsprojekt är på gång i Ytterby, som räknas öka sin befolkning med 50 procent de närmsta tio åren. Insändarskribenten anar totalt kaos. Bild: Pär Connelid

Man anar totalt kaos för Ytterby

Flera bostadsprojekt är på gång i Ytterby, som räknas öka sin befolkning med 50 procent de närmsta tio åren. Insändarskribenten anar totalt kaos.

ANNONS

I KP (14/12) kunde man läsa i artikeln ”Ytterby beräknas växa med 50 procent på tio år” hur Ytterby ska växa till ett stort stationssamhälle bara inom några år. Många detaljplaner är på gång. Kommunen har dock så bråttom att utbyggnaden av tåg inte hänger med - varför man måste satsa på bussar och bilar istället. Och övriga samhällsfunktioner då? Allt underordnas målet att nya skattebetalare ska hit. Gun-Marie Daun (KD) påpekade tidigare att det kanske inte är fel att stanna upp eller åtminstone växa med lagom hastighet. (L) var nog inne på samma linje.

LÄS MER:Ytterby väntas växa med 3 000 personer på tio år

KP skrev nyligen att det finns alldeles för få förskoleplatser samt att det inte finns tillräckligt med vatten till Hålta skola så att den inte kan ta emot fler elever. I Kareby finns en ny respektive tillbyggd skola – som fick kompletteras med baracker redan från dag ett! Hur kan det vara så? Går det inte ens att planera så simpla saker som x-antal nya bostäder om tre år betyder x-antal nya elever i detta samhälle om tre år?

ANNONS

Trafik, vård, handel, VA? Man anar redan totalt kaos för Ytterbys del. I Kode fasar man för den fördjupade översiktsplanen, som en insändare (23/11) berättade om. Man förtätar och bygger utan att ta hänsyn till trivsel, grönytor och framtiden –precis som två insändare skrev om den 14 december (bl a föreningen Gamla Kungälv).

Artikeln om Ytterby är baserad på en intervju med kommunens chef för planering och myndighet. Men vad tycker stadsarkitekten om saken? Stadsarkitekten lyser med sin frånvaro i debatten. Igen. Är det inte intressant för just en stadsarkitekt att planera nya områden? Bör inte den tjänstemannen bevaka arkitektur, tillgänglighet, sociala strukturer och grönstrukturer? Inte ett ord finns från stadsarkitekten trots att det nog är den funktionen som egentligen bör driva utvecklingen. Den snabba tillväxten i flera delar av kommunen behöver diskussion – och inte bara administration!

Skulle vara trevligt om vi kommuninvånare kan behandlas som boende i kommunen – och inte bara som någon som betalar skatt!

Skattebetalare som vill ha bra samhällsfunktioner

ANNONS