Ytterby väntas växa med 3 000 personer på tio år

Utbyggnaden av järnväg och bilvägar kring stationssamhället Ytterby går långsamt, men det gör inte utbyggnaden av bostäder. Inom tio år räknar man med att Ytterbys befolkning har växt med 50 procent. 1 500 nya bostäder är på gång de närmsta åren.