Från budgetdebatten i kommunfullmäktige.
Från budgetdebatten i kommunfullmäktige. Bild: Kungälvs kommun

Majoritetens budget innebär stora besparingar på välfärden

Budgetförslagen från majoriteten (S+M+Mp), som vann omröstningen, innebär besparingar på över 100 miljoner i välfärden 2024. Majoriteten (och övriga partier) är alla Kungälvsbor svaret skyldigt, menar Vänsterpartiet.

ANNONS
|

Den 4 maj tog politikerna i kommunfullmäktige det viktigaste beslutet för den kommande välfärden i Kungälv. Då beslutade man om hur mycket pengar kommunens förvaltning skulle ha att röra sig med under 2024. Innan beslutet fattades hade alla partier fått en grundlig genomgång från tjänstemännen i kommunen där man klart och tydligt hade beskrivit hur mycket som skulle behövas för att kunna behålla den välfärdsnivå som vi har idag.

I en tid av ekonomisk kris och osäkerhet är det många som är extra beroende av det sociala skyddsnät som den gemensamma välfärden utgör. När priserna stiger och risken för att bli arbetslös ökar måste vi kunna lita på att skola och omsorg fungerar för de som behöver det mest. Det är en trygghet för alla Kungälvsbor.

ANNONS

För oss i Vänsterpartiet var det aldrig någon tvekan om att vi ville värna vår gemensamma välfärd i detta utsatta läge. Därför lade vi fram ett budgetförslag som visade att vi hade lyssnat på kommunens verksamheter och förstått vad som behövde göras. Vi såg i vårt förslag till att välfärden fick de medel som behövdes för att behålla samma nivå som nu. Egentligen ser vi att flera delar av välfärden skulle behöva mer resurser, särskilt när vi hör rapporterna om skolans och vårdens utmaningar.

Det var därför med stor besvikelse vi såg hur alla andra budgetförslag innebar stora besparingar på välfärden. Förslagen från majoriteten (S+M+Mp), som vann omröstningen, och de flesta andra av partierna innebär besparingar på över 100 miljoner i välfärden 2024. I en tid av stor ekonomisk osäkerhet och stora bekymmer för många i Kungälv ska vi dessutom behöva se hur skolan och omsorgen drabbas av nedskärningar. Något svar på våra frågor om var majoriteten tycker att nedskärningarna ska ske fick vi inte under mötet, men majoriteten (och övriga partier) är alla Kungälvsbor svaret skyldigt. Tyvärr ser vi återigen att det bara finns ett parti i Kungälv som är beredd att göra vad som krävs för att vi ska ha en välfärd att lita på.

Vänsterpartiet Kungälv

ANNONS