Den kommunala skattepolitiken i Kungälv är ett resultat av rödblå inkompetens, anser Liberalerna i ett debattinlägg. Arkivbild
Den kommunala skattepolitiken i Kungälv är ett resultat av rödblå inkompetens, anser Liberalerna i ett debattinlägg. Arkivbild Bild: Björn Olsson

Kungälvstrion har försökt bromsa tillväxtresan

Sänk skatten i Kungälv, stoppa den rödblå inkompetensen. Det skriver Liberalerna i en insändare.

ANNONS
|

Kungälvs kommun är en av de främsta tillväxtkommunerna. Befolkningsökningen mellan 2017-2020 har legat på 6,7%, plats nio i Sverige, tack vare de insatser som gjorts under tidigare mandatperioder.

Arbetslösheten är bland de lägsta i landet, samtidigt har vi både högre skattesats och högre skatteintäkter per invånare än riksgenomsnittet.

En familj bestående av två förvärvsarbetande vuxna, får i genomsnitt betala 3000 kronor, mer i skatt årligen om de bor i Kungälv jämfört med om de hade bott på andra sidan Nordre älv. Trots befolkningstillväxten har skatten inte sänkts sedan 2006.

När vi blir fler som hjälps åt att betala till välfärdssystemet är det också rimligt att den enskilda individen får större utrymme att själva bestämma över frukten av sin prestation.

ANNONS

Den (S)-ledda Kungälvstrion, med (M) och (C) har frenetiskt försökt bromsa vår kommuns tillväxtresa. Oförmågan att se att långsiktigt planerande lönar sig, gör att de istället bromsar utvecklingen genom fortsatta effektiviseringar. Engångsförsäljningar, nedskärningar och pandemibidrag bidrar till ett stort överskott. Samtidigt är bidragsberoendet orimligt högt och man lyckas inte omvandla timanställningar till fasta jobb inom kommunen, dvs Kungälvs kommun sparar pengar på att låginkomsttagare är beroende av sms-anställningar. Vårt höga skattetryck har inte lett till vare sig ökad välfärd eller ekonomisk omfördelning. Den kommunala skattepolitiken i Kungälv är ett resultat av rödblå inkompetens.

Tack vare förra mandatperiodens investeringar som gör att vi blivit fler invånare, tillför Liberalerna

18 miljoner extra till kärnverksamheterna. Vi föreslår samtidigt en skattesänkning.

Liberalerna visar i vår budget att det går att kombinera mer resurser till skola, LSS, fritid, kultur och äldreomsorg med sociala investeringar och sänkt skatt, samtidigt som vi levererar ett sunt överskott för investeringar och amorteringar, det kallar vi god ekonomisk hushållning.

Michael Karlsson, ekonomiskpolitisk talesperson (L)

Elisabeth Mattsson, oppositionsråd (L)

Matilda Jansson, vice ordförande bildning- och lärandeberedningen (L)

Thomas Loong, ordförande Liberalerna Kungälv (L)

ANNONS