”Kan agrivoltaic vara ett hållbart och acceptabelt alternativ för området vid Hedsvägen/Ädelstensvägen i Kode – istället för att låta detta attraktiva område varken användas för bostäder eller för jordbruket?”, undrar insändarskribenten.
”Kan agrivoltaic vara ett hållbart och acceptabelt alternativ för området vid Hedsvägen/Ädelstensvägen i Kode – istället för att låta detta attraktiva område varken användas för bostäder eller för jordbruket?”, undrar insändarskribenten. Bild: Johan Nilsson/TT

Kan solel på jordbruksmark vara något för Kode?

Jag vill gärna väcka en fråga som ännu inte har diskuterats i vår kranskommun – etableringen av agrivoltaic på jordbruksmark.

ANNONS
|

Agrivoltaic, som är en häftig kombination av jordbruk och solel-produktion, innebär att solpaneler installeras på jordbruksmark. Marken kan fortsatt användas för jordbruk, samtidigt som det produceras ren el. Detta system har flera fördelar, inklusive minskad avdunstning och därmed ökad matproduktion. Det är även lämpligt för småskaligt jordbruk.

Ett område vid utkanten av Kode (Hedsvägen/Ädelstensvägen) som används bara för att plöjas vart tredje år, skulle vara en lämplig plats för en sådan etablering. Denna kommunägda mark anges i ÖP som område för bostadsbebyggelse. Konkreta planer verkar dock inte finnas. Kan agrivoltaic vara ett hållbart och acceptabelt alternativ istället för att låta detta attraktiva område varken användas för bostäder eller för jordbruket?

ANNONS

Genom att etablera agrivoltaic på denna mark kan vi både producera elenergi och återuppta jordbruksproduktionen på riktigt. Eller så kan får beta bland solpanelerna, vilket skulle bevara det öppna landskapet och dess biologiska mångfald. Det skulle dessutom vara möjligt att återställa marken ganska lätt när solceller har gjort sitt eller ska flyttas. Den bördiga marken bevaras i alla fall! Positiva erfarenheter med agrivoltaic finns från Kärrbo Prästgård vid Västerås. Eller se Hova i Gullspång.

Parallellt pågår det en diskussion i Kode om att etablera en deponi öster om Kodemotet – ett ganska så kraftigt ingrepp i naturen! En sådan deponi måste ta hand om lakvatten vilket kräver en hel del energi för pumparna, rening osv. Om nu Länsstyrelsens deponi blir av – kan kommunen tänka sig att deponins verksamhetsutövare blir förpliktad att producera sin egen rena el genom att etablera solceller vid Ädelstensvägen? Det skulle vara en symbolisk bygdepeng för Kode.

Jag vill gärna sätta Kode och Kungälvs kommun på kartan på ett positivt sätt! Kan det vara en idé, kära Kodebor och politiker?

Låt oss utveckla en grön framtid i Kode

LÄS MER:Vill ditt parti ha en deponi i tätorten Kode?

LÄS MER:Många har överklagat deponibeslutet i Kode

LÄS MER:Andra projekt får alltid gå före Kodes utveckling

ANNONS