Många har överklagat deponibeslutet i Kode

Efter att länsstyrelsen gett grönt ljus för en deponi i Kode har Mark- och miljödomstolen tagit emot en mängd överklaganden, från omkringboende, från miljöorganisationer och från Kungälvs kommun.
– Placeringen är inte optimal och villkoren i länsstyrelsens beslut är för otydliga, säger Gunilla Strömqvist, miljöinspektör på Miljö- och byggnadsnämnden.