Har kommundirektören räknat rätt?

Signaturen ”Skattebetalare” menar att Kommunen anser att en tomt i Solbräcke skall värderas som en byggbar tomt i Stockholms innerstad och ifrågasättar detta.

ANNONS

Nu när nästa stora fastighetsaffär skall göras i Kungälv så blir det en affär som görs utifrån att Arenan i Ytterby skall bli av. Vilket i sig är en jättebra tanke och ide att problematiken med fastighetsägaren som inte vill flytta nu har möjlighet att göra så. Ledande politikers kreativitet skall man inte klaga på för den verkar det inte vara något fel på. När det sedan går ut över skattebetalarnas pengar kanske det bör ifrågasättas och när det dessutom inte verkar som kommunen själv kan lägga till plus eller minus känns det som det verkligen är fel.

Kommunen anser att en tomt i Solbräcke skall värderas som en byggbar tomt i Stockholms innerstad. Denna värdering baseras till stor del på uppställda omgjorda baracker som fungerar som flyktningsbostäder där kommunen betalar en hyra som ligger dubbelt så högt som vad Kungälvsbostäder hyr ut sina ordinarie hyresrätter för. Dessutom finns det ett tillfälligt bygglov på dessa "bodar". Det finns ej heller någon detaljplan för området som medger bostäder. På detta är det även stora delar av marken som är forntidsminnen. Denna (eller dessa) tomt(er) värderar kommunen till 60 miljoner trots att det finns en värdering gjord på ca 55 miljoner. Värderingsfirman skriver även att det är med stor osäkerhet värderingen görs. Det som dock gör en mest orolig är att kommunen själva verkar tro att värderingsfirman sätter värdet 58,5 miljoner på tomten, medans det står ganska klart att det totala värdet ligger på ca 55 miljoner.

ANNONS

Det gör en orolig om det då sitter X antal människor i vår kommunfullmäktige och beslutar om en affär på 60 miljoner utan att ens läsa igenom beslutsunderlaget som finns för detta. (beslutsunderlaget finns som en offentlig handling hos kommunen om man vill fördjupa sig)

Skattebetalare

LÄS MER:Ett steg närmare hallarena efter politiskt ja till fastighetskedja

LÄS MER:FUB kritiska till kommunens fastighetsaffär

ANNONS