FUB kritiska till kommunens fastighetsaffär

FUB i Kungälv ställer sig frågande till att kommunen ska köpa en anläggning med flyktingboende och göra om till särskilt boende och LSS-boende.
– Vi tycker varken läget eller idén är bra, säger ordförande Ewa Ottosson.