”Flyktingar skapar reella resurser, händer som kan utföra arbete”, skriver Rolf Nilsson och Thomas Karlsson.
”Flyktingar skapar reella resurser, händer som kan utföra arbete”, skriver Rolf Nilsson och Thomas Karlsson. Bild: Andreas Olsson

Flyktingar behövs på arbetsmarknaden

Sveriges flyktingmottagande är avgörande för att hålla produktionen igång inom såväl offentlig som privat sektor, skriver Rolf Nilsson och Thomas Karlsson.

ANNONS
|

Svar till Victoria Dahlqvist SD. Att vi inte kan kan ta emot Ukrainska flyktingar för att vi tagit emot flyktingar från mer avlägsna platser är inte sant. Det är enbart av ideologiska skäl som S(ven) D(uva) “släpper ingen flykting över bron”.

Den politik och det flyktingmottagande som skedde 2015 skapade i motsats till vad man prognostiserat ett överskott i statsfinanserna. Överskottet ökade de följande åren tills man kraftigt drog ner invandringen. Då blev det ett underskott igen.

Orsaken till detta var att den satsning som gjordes på flyktingarna skapade tillväxt, genom ökande offentlig konsumtion, investeringar, sysselsättning och därmed ekonomisk tillväxt generellt. Detta gav högre skatteintäkter.

ANNONS

Vid presentationen av budgeten 2018 skröt Magdalena Andersson om att Sverige inte har lånat, utan betalt av på statsskulden under hela denna mandatperiod. 2016 och 2017 då flyktingutgifterna var som störst råkade också vara de åren då överskottsmålen var de fetaste på länge.

Så lärdomen av den svenska flyktingkrisen är ungefär: ”Om man vill ha sunda statsfinanser och höga överskott ska man se till att ta emot 163 000 flyktingar och sedan pumpa ut en massa pengar för att hantera situationen. Tyvärr tänker de flesta att landets finanser är jämförbara med ett hushålls eller ett företags.

Flyktingar skapar reella resurser, händer som kan utföra arbete. Sverige lider av rekordstor brist på arbetskraft inom flera sektorer och geografiska regioner. Många av flyktingarna är avgörande för att hålla produktionen igång inom såväl offentlig som privat sektor. Du hittar dessa uppgifter i boken Migrationsmyten av Peo Hansen.

Dessutom får du det att låta som om alla flyktingar är brottslingar, fast verkligheten visar att 99 procent sköter sig. Dock, vi måste förbättra integrationen.

Generellt sett så har brottsligheten gått ner men rapporteringen i medierna har gått upp 600 procent. Denna förklaring gav polisen inför valet 2018 varför oron för brottsligheten ökat, när alla statistik visade att den gått ned.

Rolf Nilsson

Thomas Karlsson

ANNONS