Det finns tankar kring att flytta biblioteket

När det gäller stadsbiblioteket vill vi se över lokalernas placering. Det finns tankar kring att flytta biblioteket så att det skapar en dynamik i samklang med Kungälvs stadskärna, skriver S, M och MP, i en replik.

ANNONS

Replik på insändaren: ”Vad tycker politikerna – är skolbibliotek viktiga?”

Som du säkert vet har vi i kommunen en ny mandatperiod framför oss. Vi som är i majoritet kommande period är S, M och MP. Vi har tillsammans skrivit en programförklaring som heter Kungälv 2030. Den tog i kommunfullmäktige 1/12–22. I denna står vilken politik som vi vill driva under mandatperioden. Bland annat står det under det strategiskt mål 4: Att alla medborgare ska ha möjlighet att delta i ett rikt och aktivt kulturliv.

När det gäller stadsbiblioteket vill vi se över lokalernas placering. Det finns tankar kring att flytta biblioteket så att det skapar en dynamik i samklang med Kungälvs stadskärna. Vi vill ta tillvara den kultur vi har och skapa mötesplatser och stråk som är tillgängliga för alla våra medborgare. När det gäller biblioteksfilialerna ute i kommundelarna vill vi öka öppettiderna och gällande skolbiblioteken har vi gjort en policy som skall arbetas vidare på.

ANNONS

På kommunens hemsida finns även dokument som beskriver hur vi tänker kring skolbibliotek och våra vanliga bibliotek. Det finns en Biblioteksplan (KS2019/1557) och en Policy för skolbibliotek (KS2022/0297). Hoppas detta gav dej lite mer svar.

Ulrica Brogren (S) gruppledare

Anna Vedin (M) gruppledare

Lottie Lord (MP) gruppledare

LÄS MER:Vad tycker politikerna – gäller armlängds avstånd till kulturen?

LÄS MER:Elpriserna halveras under torsdagen

ANNONS