Det enda alternativet i Kungälv för ett mer jämlikt samhälle

Aldrig tidigare har Kungälv varit i större behov av en stark vänster för att vända utvecklingen, skriver Vänsterpartiet i Kungälv.

ANNONS
|

Det är tydlig att vi i Kungälv bara har ett alternativ för alla de som vill se en förändring mot ett mer jämlikt samhälle med minskade klyftor istället för ökande. Den senaste mandatperioden har, med all önskvärd tydlighet, visat att det inte går att uppnå detta utan ett starkt Vänsterparti!

I årets val är det viktigare än på väldigt länge att rösta vänster för den som värnar om de klassiska vänsteridealen såsom rättvisa, jämställdhet och solidaritet. De senaste fyra åren har visat oss att det bara är Vänsterpartiet i Kungälv som är garanten för en vänsterpolitik i BÅDE ord och handling. När Socialdemokraterna efter valet 2018 valde att bilda majoritet med Moderaterna och Centerpartiet var vi många som blev både förvånade och besvikna. Genom ett sådant samarbete väljer man medvetet bort möjligheterna till en progressiv politik som strävar efter ett bättre och mer jämlikt Kungälv.

ANNONS

Under fyra år har besparingar och ekonomiskt överskott varit överordnat allt annat i Kungälvspolitiken. Samtidigt ser vi hur klyftorna ökar med oroligheter och sociala problem som konsekvenser. Kungälv behöver en strategi för att motverka att klyftorna ökar med målet att skapa ett inkluderande samhälle där alla känner sig hemma och delaktiga. Utanförskapet biter sig fast på flera håll i vår kommun och det krävs satsningar för att bryta denna trend och skapa ett Kungälv för alla – inte bara för några få.

Vänsterpartiet i Kungälv kommer vara en garant för ett rödare Kungälv om vi får förtroendet. På samma sätt som Vänsterpartiet visat på riksplanet, så är det bara med ett samarbete vänsterut som viktiga jämlikhetssatsningar och en tryggad välfärd kan garanteras.

Aldrig tidigare har Kungälv varit i större behov av en stark vänster för att vända utvecklingen och styra mot ett rödare och mer solidariskt samhälle. Det är upp till oss med hjärtat till vänster att visa att det får vara nog nu. Rösta med Vänsterpartiet den 11 september!

Vänsterpartiet i Kungälv

ANNONS