Så här kan det se ut på väg 168, genom Tjuvkil, en helt vanlig sommardag.
Så här kan det se ut på väg 168, genom Tjuvkil, en helt vanlig sommardag. Bild: Privat

Cyklister inom Kungälvs kommun lever farligt

Turister som gör försöket att ta sig på cykel från Kungälv till Marstrand kommer med all säkerhet inte göra om det. Det menar signaturen ”Cyklisten”.

ANNONS
|

I KP 16/8 ”Snart delinvigs västkustleden” berättar Miguel Odhner om hur viktigt det är att man kan cykla säkert och framstår i artikeln som representant för nya Västkustleden.

Samtidigt finns inom Kungälvs kommun fortsatt mycket stora problem med cykelsäkerheten, bla utmed väg 168 efter Vävra. Längs med denna vägsträcka har man dagligen under sommaren kunnat se skräckslagna turister, inte sällan barnfamiljer, som med risk för livet trampar på västerut inklämda mellan bilar och tyngre trafik. 70-vägen (!) är tungt belastad och saknar i princip vägren. Redan 2014 hölls av kommunen och Trafikverket informationsmöte då en snar lösning på problemet, inom det som då kallades förbifart Tjuvkil, presenterades. Därav blev intet och den för cyklister mycket utsatta trafiksituationen är oförändrad.

ANNONS

Trots relativ närhet avstår idag många tjuvkilsbor att cykla till havet pga den obefintliga trafiksäkerheten.

Turister som gör försöket att ta sig på cykel från Kungälv till Marstrand kommer med all säkerhet inte göra om det.

Vad händer? Har Miguel själv försökt cykla till Marstrand?

Cyklisten

LÄS MER:Ny cykelled mellan Göteborg och Strömstad – delsträcka invigd

ANNONS