Om chefspersonen anser att edra åsikter inte behöver beaktas, då är han/hon en direkt olämplig arbetsledare och chef, skriver Carl-Gunnar Hillefors.
Om chefspersonen anser att edra åsikter inte behöver beaktas, då är han/hon en direkt olämplig arbetsledare och chef, skriver Carl-Gunnar Hillefors. Bild: Alexander Larsson Vierth/TT

Chefens beteende är brottsligt – så kan ni få hjälp!

Svar på insändaren Hur mycket ska jag som anställd behöva ta från min chef?.

ANNONS

Det sätt Er chef behandlar Er på är brottsligt då man som chef inte någonsin får någon påstå att man inte är värd något, det kallas trakasserier och om chefspersonen anser att edra åsikter inte behöver beaktas, då är han/hon en direkt olämplig arbetsledare och chef. Men denne chef har också en eller flera chefer högre upp i hierarkien! Börjar det osa katt eller komma klagomål till chefens chef så kanske den besvärlige chefen blir uppkallad… med allvarliga frågor som följd!

Kommunal är inte pigga på att i kommunal verksamhet börja röra om i "byket" – de är fega så där finns ingen hjälp att få! Tyvärr! Däremot kan man göra en anmälan till Arbetsmiljöverket (AMV) och be dem utreda eventuell skadlig arbetsmiljö med anledning av chefsituationen. AMV kommer att utreda saken om tillräckligt många skriver under anmälan, eventuellt biträdd av något regionalt skyddsombud med lite pondus och djävlar anamma!

ANNONS

Bara att AMV får in anmälningar (enskilt eller individuellt) bör få tjänstemännen, så kallade arbetsmiljöinspektörer, att börja intressera sig för er personals objektiva synpunkter! Men var enbart saklig! Lögner kan de se igenom direkt!

Anteckna så fort er chef yttrar sig och var flera som antecknar dag, tid och plats under några veckor. Visa edra anteckningar för regionalt skyddsombudet och Arbetsmiljöverkets inspektör, gärna flera utskrifter om er chefs beteende mot er!

Er chef kommer att finna sig i omplacering tills frågan är slutligt avgjord! Rakhet – sanning och konsekvens!

Exakt vad chefen hävde ur sig! Fråga om hen menar vad hen sagt/säger! LO och TCO rättsskydd kan bistå med mer råd och tips!

Carl-Gunnar Hillefors

ANNONS