Utsläppen ökar eftersom regeringen prioriterar sänkta kostnader för alla som kör bil, skriver Kenneth G Forslund, Joakim Järrebring och Paula Örn, riksdagsledamöter för (S) i Göteborgsområdet.
Utsläppen ökar eftersom regeringen prioriterar sänkta kostnader för alla som kör bil, skriver Kenneth G Forslund, Joakim Järrebring och Paula Örn, riksdagsledamöter för (S) i Göteborgsområdet. Bild: Johanna Wallin

Både välfärden och klimatmålen slaktas!

Svar på insändare med rubriken Slagordspolitik som har lite med verkligheten att göra, publicerad i KP den 6 februari.

ANNONS
|

Det verkar vara uppenbart för alla att det råder ekonomisk kris i välfärden runt om i kommuner och regioner. För alla utom den SD-styrda moderatregeringen och dess olika politiska företrädare.

Vi tror att de flesta invånare i Kungälv förstår att precis som i privatekonomin hjälper det inte med en löneökning på 1000 kronor i månaden om räntekostnaderna, matpriserna och busskortet stiger med 2000 kronor. Då har man mindre pengar att röra sig med trots att man har fått mer i lön. Det är den situationen kommuner och regioner nu befinner sig i. De ökade kostnaderna är mycket högre än tillskottet av pengar. Till exempel ökar kostnaderna för pensioner med 50 miljarder på två år samtidigt som regeringen i bästa fall har skjutit till 10 miljarder i statsbidrag.

ANNONS

Utöver den välfärdsslakt som KD låtsas inte finns så pågår parallellt en slakt på klimatet. Något som också riskerar att få stora ekonomiska konsekvenser framöver. Alla oberoende bedömningar som nu görs säger att regeringens och KD:s politik innebär att Sverige inte kommer att nå klimatmålen. Utsläppen ökar eftersom man prioriterar sänkta kostnader för alla som kör bil, även de med stora SUV:ar i Stockholms innerstad. Sverige tar definitivt inte sin del av ansvaret vad gäller klimatpolitiken och det kommer framöver att riskera höga kostnader som straff för missade utsläppsmål. För att inte tala om priset vi alla får betala när 1,5 gradersmålet passeras.

Till sist är det intressant att Stefan Svensson menar att mer statsbidrag till kommuner och regioner skulle ”elda på inflationsbrasan”. De 123 miljarder i vinst som nu betalas ut till storbankernas ägare verkar han mindre bekymrad över. Vi socialdemokrater ville se en bankskatt för att omfördela dessa groteska övervinster från storbankerna till sjukhusen. Det röstade Kristdemokraterna tyvärr nej till!

Kenneth G Forslund, Joakim Järrebring och Paula Örn

Riksdagsledamöter för (S) i Göteborgsområdet

ANNONS