Styrelsen Föreningen Gamla Kungälv föreslår att det ska anläggas en flaggcirkel i rondell utanför stadshuset. Arkivbild
Styrelsen Föreningen Gamla Kungälv föreslår att det ska anläggas en flaggcirkel i rondell utanför stadshuset. Arkivbild Bild: Katarina Berg

Anlägg en flaggcirkel i rondellen utanför kommunhuset

Styrelsen Föreningen Gamla Kungälv föreslår att det ska anläggas en flaggcirkel i rondell utanför stadshuset.

ANNONS

Replik på insändaren ”Kungälv kan bli bättre än någonsin” (14/1):

Den 14 januari skrev Anders Holmensköld och Charlotta Windeman om utvecklingen i Kungälv. Bland annat pekade man på stadens koppling till vattnet och att utveckla älvstränderna med bryggor, caféer och tilläggsplatser för båtar.

FGK instämmer till fullo i att här finns en unik potential som måste användas betydligt bättre än till dags dato. Här finns skäl till att peka på ursprungsplanen för den östra strandpromenaden där detta planerades men aldrig blev av.

LÄS MER:Kungälv kan bli bättre än någonsin

För samma område skulle man också trycka på den unika historiska stadsplanen där de smala tomterna gick mellan Västra gatan och älven genom att på olika sätt markera tomtgränserna. Av detta blev inte heller något men det är inte för sent än. I artikeln pekar man också på en önskan att skapa en kulturverksamhet i Kungälvs gamla stadskärna. Återigen en förträfflig idé, men det gör sig inte själv.

ANNONS

Vill man få till detta måste kommunen hjälpa till i någon form. Vi föreslår att en lokal kan ställas till förfogande för ett konstnärskollektiv, där olika konstformer exponeras. Kulturellt kan man också göra mycket mer bland annat genom att utnyttja stadens fantastiskt rika historia och i det sammanhanget också utveckla turismen bättre.

FGK vill peka på stadens centrala historiska läge i Norden där en gång tre nationer möttes och som senare låg till grund för att förlägga den Nordiska folkhögskolan hit. Vi föreslår därför att man visar Kungälvs centrala plats i Norden genom att anlägga en flaggcirkel i rondellen utanför kommunhuset med alla nordiska flaggor, inklusive de från Grönland Färöarna, Åland och den samiska flaggan.

Styrelsen Föreningen Gamla Kungälv

ANNONS