Håll löftet och bygg arenan – här är de viktigaste frågorna för Kungälvsidrotten

Till helgen är det val till kommunfullmäktige. Kungälv-Posten frågade några av kommunens idrottsprofiler vilken de ser som den viktigaste frågan och vad de väntar sig av politiken efter valet.

ANNONS
|

Sven-Åke Berglie, ordförande i Idrottsrådet i Kungälv.

– Vi har fyra punkter i vårt budskap till politiken. Det första är att vi gemensamt arbetar för Kungälvs position som en idrottsintensiv kommun. Att vi arbetar för att befästa eller öka den positionen.
– Vi vill att kommunen bygger anläggningar efter det behov som finns. Det gäller inte bara arenan vid Yttern, utan även föreningarna inom rodd, kanot och karate.
– Det tredje punkten är att alla föreningar behandlas lika. Idag är föreningarna som använder kommunens anläggningar kraftigt subventionerade, jämfört med de som driver egna anläggningar. De har driftsbidrag på 1,4 miljoner kronor att söka ur. Slår vi ut det på antalet LOK-aktiviteter får de med egen anläggning 23 kronor per aktivitet, medan till exempel föreningar på Skarpe nord får 500 kronor per aktivitet. Det är för stora skillnader.
– Den fjärde punkten är att öka antalet ungdomar som idrottar.

Ola Dagliden, ordförande IFK Kungälv

– Det är viktigt att det nya arenaområdet för bandyn och framför allt idrotten i stort, att det verkligen blir av. Tidsplanen måste hållas. Om det görs i etapper bör de med akuta behov prioriteras. Andra idrotter har hallar, även om de är för få, medan bandyn spelar utan tak.
– Det är viktigt att det blir en arena, inte en idrottsanläggning. En arena som det både kulturellt och socialt ska vara en upplevelse att gå till.
– Vi måste våga prata om elitverksamhet. Utan elit ingen bredd, och utan bredd ingen elit. Vill vi ha elitidrott måste man vara beredd att stödja det, bandyn och framför allt handbollen sätter Kungälv på kartan. Vad är Kungälv värt som varumärke och turistattraktion? Det skapar mycket mervärde för ungdomar som ser upp till idrottare och själva börjar med idrott. Att ha en riktig spets i form av ett elitlag i herr eller dam är ett sätt att få större ungdomsidrott. Idrottskultur för människor samman och skapar stolthet och gemenskap. Det måste också vägas in.

Anna-Karin Larsson, tävlingsansvarig på Svenska bandyförbundet och tidigare ordförande i Kareby IS

– Det är viktigt att alla våra politiker håller vad det lovar när det gäller att verkställa Arena Kungälv vid Yttern. De måste verkligen ro det i hamn, partierna måste stå fast vid det. Alla är överens, men vissa uttrycker det starkare än andra. Samtidigt måste vi värna om de föreningar och idrotter som inte ska verka där. Visst kan det finnas oro för högre byggkostnader, men i en lågkonjunktur händer det att till exempel tjänster och grävmaskiner sjunker i pris.
– Utöver arenan är det viktigt att de fastställer förutsättningarna för föreningar som äger sin arena, vilka villkor som ska gälla för icke kommunala anläggningar.
– Det finns planer på att höja LOK-stödet och politikerna måste stå fast vid det och fortsätta höja det. Det är 15,05 kronor per aktivitet och ska upp till 18 kronor.

Fredrik Dymén, ordförande i Kongahälla AIK

– För klubbens del är arenafrågan den viktigaste, att kommunens politiker fullföljer sitt löfte som de gett innan valet. Vi upplever att vi har en bra dialog. Det går inte att äska hela satsningen till friidrotten, men en viss del bör komma oss till godo. Vi har goda förhoppningar att det ska komma att bli bra. Vi behöver en anläggning där det går att bedriva friidrott inomhus. Nu har vi bara tillgång till löpargångar i Mimershallen som vi delar med gymnasterna. Innan Mimershallen byggdes var det ingen som konsulterade friidrottens behov.
– Idag har vi heller ingen sandgrop, ingen kastring för kula, diskus och slägga, och inget för stavhopp – alla våra teknikgrenar.

Bodil Björklund, ordförande GF Kungälvsgymnasterna

– Vi har väldigt stora förväntningar på den nya arenan. Det som är intressant för vår del är en specialbyggd hall för gymnastik. Vårt önskemål är en hall där redskapen är framme hela dagen. Vi har haft ett antal möten med projektgruppen, men vi vet att det är en ekonomisk fråga också. Förhoppningen är att det händer något med arenabygget – för hela kommunens idrottsutövande.
– Om vi får en ny hall räknar vi med att växa och kunna ta in fler barn. Vi har ett jättetryck på platser idag. Med en ny hall skulle vi säkert kunna behålla gymnaster längre upp i åldrarna, det är en förutsättning för att kunna rekrytera ledare. Gymnastik är folkhälsa i allra högra grad. Vi hoppas också på en hall med ytor, inte bara med redskap, där vi kan ha fristående gymnastik. Det skulle kunna utnyttjas till mycket annat, som att starta grupper för personer med funktionsvariationer.
– Idag åker vi till Trollhättan, Borås och Pixbo för att våra bästa gymnaster ska kunna träna. Vi skulle kunna göra samma sak för andra föreningar som inte har resurser.

Mikael Bengtsson, ordförande Kungälvs handbollsklubb

– Vi träffade politikerna häromveckan och min reflektion var: gör färdigt vad ni har lovat, innan ni lovar mer. Höj LOK-stödet och bygg hallarna och arenan innan ni lovar en massa nya saker. Det blir tävling i att lova saker. Jag tycker att LOK-stödet även ska gälla för äldre, en aktivitet är en aktivitet oavsett hur gammal man är. Kommunerna följer väl varandra, men det finns kommunalt självstyre för hur de hanterar nivåerna. Fast nog skulle stödet kunna höjas betydligt mer.

Oscar Marek, tränare för Romelanda UF fotboll och på Kristdemokraternas lista i kommunvalet

– Viktigast är att vi har barn som idrottar och då behövs ytor för att kunna idrotta. Det är prio ett för alla sporter, inte bara fotboll, utan även hockey, innebandy, handboll, karate … Kungälv växer så det knakar och då behövs planer. Det är bra att det blivit konstgräs i Munkegärde så att den går att användas året om, jag har redan sett de som spelar där på fritiden.
– Att jag hamnade på en KD-lista inför valet är en ren slump. Jag blev medlem i partiet och sedan fick jag frågan om jag kunde stå med på listan. Jag har småbarn och annat, så det får bli långt ner. Det blev KD för familjefrågan och hur man värderar kärnfamiljen. Det är nummer ett.

Lennart Hallgren, ordförande i IK Kongahälla

– Framför allt är det viktigt att man tar ansvar för de anläggningar som finns och inte skär ner på underhåll och renoveringar, att man inte glömmer det i och med nya arenabygget.
– Möjlighet till allmän spontanidrott, med tillgänglighet för att använda anläggningar som till exempel utegym. Det är väldigt viktigt för folkhälsan. Idrotten behöver rekrytera egna ledare och få tillbaka barnen, även om vi i Kongahälla inte är drabbade. Där är vi en stabil förening.
– Hoppas att Skarpe nord kan bli klar, det är inte i första hand en Kongahälla-arena, men mycket idrott och aktiviteter pågår där. Fast vi vet att har blivit problem när de kört ut tungt konstgräs där. Det är bra att Munkegärde finns, där vi effektivt kan samsas om ytorna.

Mikael Andersson, shihan och ordförande i Kungälv kyokushin karate

– Vi önskar en lika syn på olika idrotter, att alla värderas lika högt. Vi jobbar med att skapa en trygg miljö för barn, ungdomar och föräldrar också för den delen. Vår verksamhet är i första hand inte sparkar och slag, utan att vara en trygg miljö efter skolan och på kvällen och vill att politiker skapar förutsättningar för det. Vi är inte någon traditionell sport som handboll och ishockey som behöver en idrottshall, men vi behöver stöd för att kunna vara kvar i lokalen vi hyr av kanotföreningen. Vi vill köpa den, kanotföreningen vill sälja. Kommunen hjälper till som borgenär till summan som fastigheten är värderad till (av en oberoende värderingsfirma). Säljaren vill ha lite mer och gapet där emellan går inte kommunen in som borgenär för – och då säger banken nej. Där sitter vi nu. Kommunen kan inte göra undantag hela tiden, men vi som Kungälvs tredje största idrottsförening med 500 medlemmar och en (indirekt) påverkan på 2 000 personer, önskar att vi det vore möjligt att göra ett undantag.
– Området vi verkar i är ett utsatt område. Det kan förekomma knarkhandel och gängbildningar samtidigt som det pågår barn- och ungdomsverksamhet. Vi vill att politikerna rustar upp och åtminstone sätter upp belysning. Vi har varit på dem om det, men det händer inget.

Janne Andersson, Kungälvs roddklubbs byggkommitté och tidigare ordförande i föreningen

– Bygget av ett nytt klubbhus är centralt för att klubben ska överleva. Regn kommer in i båthallen och stiger älven går vattnet in i klubbhuset. Det går inte att förvara saker där och det är ett ständigt pågående arbete med att byta gipsplattor och träpaneler. Folk orkar inte jobba med det ideellt längre. Vi ligger i startgroparna för att skriva ett markavtal med kommunen och Statens fastighetsverk. Kommunen har gett löfte om att hjälpa oss med det. Vi måste ha ett långsiktigt avtal på åtminstone 20 år för att ska kunna söka pengar från till exempel RF eller Allmänna arvsfonden. Tio år funkar inte, 15 år blir också svårt.

Joakim Svensson, ordförande Kungälvs ishockeyklubb

– För Kungälv hockey är det viktigaste att politikerna fullföljer planerna med hallprojektet. Nu kommer ett val mitt emellan beslutet om detaljplanen. Det är lite smått oroande om politikerna vänder det ryggen. Vi har pratat med alla partier och samtliga står bakom arenan, men det är ändå en orosfaktor med valet och omvärldsproblemen med ökade kostnader. Vårt lokalbehov är det största problemet. De kan lova ökat LOK-stöd, men om det ändå inte går att utnyttja i gamla Oasen …?
– Fast för idrotten i allmänhet är LOK-stödet och annat viktigt för många föreningar som bedriver breddidrott, för att få ut ungdomar hemifrån från datorn och börja idrotta. Kommunen borde hjälpa till med att ha en ordentlig idrottsskola. Skolorna har prova på-idrott, men det har inte haft något med föreningarna att göra. Säg att alla i andra klass ska testa på till exempel ishockey: kontakta oss som hockeyförening! Då kan vi ställa upp med ledare. Det blir inte samma om de bara åker till Oasen med sin idrottslärare. Även om Kungälv har ett högt idrottande, är det bara en av fem barn- och ungdomar som idrottar.

ANNONS