Ytterbyborna förlorar återvinningscentralen

När det nya området Entré Ytterby börjar byggas vid Hollandsgatan försvinner återvinningscentralen. Istället ska Ytterbyborna hänvisas till återvinningscentralerna i Munkegärde eller Kärna.