Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

Bonava och Derome vill bygga en trädgårdsby på Solbergaslätten.  Bild: Liljewall Derome Bonava
Bonava och Derome vill bygga en trädgårdsby på Solbergaslätten. Bild: Liljewall Derome Bonava

Vill bygga trädgårdsby på Solbergaslätten

Bonava och Derome vill bygga en trädgårdsby på Solbergaslätten med hundratals bostäder i olika former.
– Vi behöver göra detta för att Kode inte ska gå under, säger Mats Björk, affärsutvecklare på Bonava.

De båda bostadsbolagen har lämnat in en omfattande intresseanmälan om en direktanvisning i Kode. De vill bygga en hel by på fastigheten Guntorp 1:4 i Kode, på den plats som har kallats plats C när man har diskuterat placeringen av en ny skola i Kode. Förslaget är vad företagen kallar en trädgårdsby, med 230 bostäder plus skola och idrottshall, eller 310 bostäder och ingen skola. I båda fallen skulle det bli en mix av småhus och lägenheter.

– När vi hade börjat titta på detta insåg vi att det var en het debatt om var skolan ska ligga. Så då gjorde vi två förslag, ett med skola och ett utan. Men bostäderna är det viktigaste för oss, säger Mats Björk.

Innan man gjorde intresseanmälan till kommunen har bolagen gjort en analys av boendesituationen i Kode.

– Man byggde i Kode på 1970-talet och sedan har det nästan inte hänt någonting. Det senaste man byggde var för tio år sedan. Det är stor bostadsbrist och väldigt skev fördelning. Det finns nästan bara småhus. Jag har sällan sett ett så skriande behov av bostäder, säger Mats Björk.

Han är medveten om att det har varit starka protester mot skolbygge på slätten.

– Om Kode ska växa finns det inga bättre alternativ. Det är enda platsen som kommunen äger och som kan ge en ordentlig volym nya bostäder. Det här måste göras, det är mer en fråga om när.

Man får inte bygga på åkermark om det finns andra alternativ?

– Var annars ska Kode växa? Det finns inga andra alternativ. Runt Kode är det 90 procent åkermark. Det finns nästan inget annat. Att det finns en debatt om detta är nästan komiskt.

Såhär tänker sig bolagen bostadshusen placerade. Bild: Liljewall Derome Bonava
Såhär tänker sig bolagen bostadshusen placerade. Bild: Liljewall Derome Bonava

Mats Björk menar att det kommer att gynna alla i Kode på sikt om man bygger fler bostäder.

– Mer underlag ger mer service, vilket är bra för alla. ”Bygg gärna men inte här” tycker man alltid när det ska byggas. Men jag tror att det blir bättre för alla till slut.

Kommunen är precis igång med att ta fram en fördjupad översiktsplan för Kode, som ska ligga till grund för kommande beslut om byggnation och annat. Helst skulle den planen vara klar innan kommunen tar ställning till en sådan här stor fråga.

– Den fördjupade översiktsplanen är inte juridiskt bindande, utan mer en viljeinriktning. När vi ser vart det barkar gällande det här området i arbetet med planen kanske vi kan börja handlägga den här förfrågan. Helst skulle vi haft planen helt klar först, men när de har jobbat så mycket med det här underlaget så kan vi titta på det under arbetet, säger Fredric Norrå, chef för planering och myndighet på kommunen.

När skulle det kunna bli aktuellt för kommunen att ta ställning till det här?

– Jag tror att det är samråd nästa år för den fördjupade översiktsplanen. Innan det är gjort kan vi inte ta ställning.

En knäckfråga är huruvida man kan bygga på åkermark eller inte.

– Att bygga på åkermark är en känslig fråga i hela samhället, inte minst nu under pandemin. Enligt lagstiftningen ska man skydda den marken så gott det går. Men det finns också en öppning för att kunna bygga på åkermark när det är läge för det och det inte finns någon annan mark att bygga på, säger Fredric Norrå.