”Det finns ett stort behov av att ha utbildad personal i vården”, säger Camilla Haag, undersköterska, ordförande i socialdemokraterna i Kungälv och facklig representant på Ytterbyhemmet. Bild: Anna Hedlund
”Det finns ett stort behov av att ha utbildad personal i vården”, säger Camilla Haag, undersköterska, ordförande i socialdemokraterna i Kungälv och facklig representant på Ytterbyhemmet. Bild: Anna Hedlund Bild: Anna Hedlund

Vårdprogrammet startar inte – ”Jätteallvarligt läge”

Vårdprogrammet kommer inte att starta till hösten på Mimers Hus gymnasium.
– Det här jätteallvarligt läge, eftersom det finns ett stort behov av att ha utbildad personal i vården, säger Camilla Haag, som är undersköterska och politiker, och ser att det behövs vissa ändringar för att göra programmet attraktivt.

ANNONS

Att vårdprogrammet inte startar till hösten har väckt många reaktioner. Anledningen till att programmet inte startat i år är ett bristande intresse hos ungdomarna.

Camilla Haag är undersköterska, ordförande i socialdemokraterna i Kungälv och facklig representant på Ytterbyhemmet.

– Det här jätteallvarligt läge, eftersom det finns ett stort behov av att ha utbildad personal i vården, säger Camilla Haag.

Konsekvenserna menar Haag är att outbildad personal påverkar redan utsatta arbetsmiljöer. Själv agerar hon ibland som handledare till ny personal, men säger att det blir en risk om man inte har en utbildning i ryggen och kunskaper om grundläggande handhygien till exempel.

ANNONS

Camilla Haag tror att det finns en rad orsaker till att ungdomarna väljer en annan väg. Hon berättar bland annat om bristande schemaplanering som undersköterska, vilket gör att man inte kan planera mer än fyra veckor i förväg. Men också om arbetsmiljöer som brister och outbildad personal.

En lösning Haag har till ett göra vårdprogram på gymnasiet i Kungälv mer attraktivt skulle kunna vara körkort och garanterad anställning.

– På fordonsprogrammet får man körkortsbehörighet under gymnasiet för det man behöver. Varför ska det inte ingå i denna sektorn? För de som faktiskt tar hand om de gamla och sjuka inom hemtjänsten, menar Haag.

En faktor som hon tror påverkar ungdomars gymnasieval idag är trygghet. Ytterligare dialog mellan region, kommun och andra arbetsgivare behövs för att kunna säkra jobb för de som utbildar sig, menar Camilla Haag.

Även att återigen kunna synas på gymnasiemässor och visa de goda exemplen.

– Det finns karriärmöjligheter inom vården, vi behöver peka på det och få våra medarbetare lyfta fram det positiva, säger Camilla Haag.

ANNONS