Sophia Hertram, barnsjuksköterska och sektionsledare på barnakuten vaccineras av Ingela Lorentzon och Eva Lynam, vårdplatskoordinator, är näst i kö för vaccination.
Sophia Hertram, barnsjuksköterska och sektionsledare på barnakuten vaccineras av Ingela Lorentzon och Eva Lynam, vårdplatskoordinator, är näst i kö för vaccination. Bild: Robin Aron

Vårdpersonal i Västra Götaland får tredje dosen

Vårdpersonal som arbetar patientnära kan omgående få sin tredje dos covid-19-vaccin, om det har gått minst sex månader sedan dos två. Det meddelar Västra Götalandsregionen efter att Folkhälsomyndigheten gett grönt ljus på onsdagen. Några nya grupper släpps dock inte på i övrigt.

ANNONS

På onsdagsmorgonen kom klartecknet från Folkhälsomyndigheten. Man slog då fast att vårdpersonal kan vaccineras parallellt med den nya prioriteringsordning som presenterades, där äldre och riskgrupper ska få dos tre först, om det inte innebär att de prioriterade grupperna trängs undan.

Västra Götalandsregionen har gjort bedömningen att personal inom somatisk slutenvård och på vårdcentral därmed kan börja vaccinera sina kollegor.

”Beslutet avser personal som på daglig basis deltar i omvårdnad eller motsvarande grad av tät, långvarig kontakt av personer med hög risk att utveckla allvarlig sjukdom. Vaccinationerna kan starta omgående. Förutsättningen är att vaccinationerna utförs av sjukhusen respektive vårdcentralerna själva”, skriver regionen på sin hemsida.

ANNONS

LSS-personal i ett senare skede

Övrig personal inom hälso- och sjukvården samt LSS är enligt regionen aktuell först ”i ett senare skede när vaccinationerna kan ges utan undanträngningseffekter”. Inte heller några andra grupper ur allmänheten tillåts i nuläget att boka en vaccintid, utöver tidigare kommunicerade 65-plussare och boende samt personal inom äldreomsorgen.

I början av covid-19-vaccinationen var vårdpersonal en av de prioriterade grupperna. Samtidigt som det därmed har gått upp emot nio månader sedan andra dosen för vissa, har personalen på sjukhus och vårdcentraler dock fått vänta på en tredje dos. Det har rört upp känslor.

– Vi riskerar att få sjukdom bland personalen som gör att vi inte kan ta hand om vare sig de covidsjuka eller övriga patienter som väntar på att bli opererade eller är svårt sjuka. Det är angeläget av flera skäl att vårdpersonalen får sin tredje spruta, sade exempelvis Kai Knudsen, överläkare vid intensivvårdssektionen på Sahlgrenska, till GP för två veckor sedan.

Rekommendation från FHM

Det som har saknats fram tills nu är en rekommendation från Folkhälsomyndigheten. Vaccintillgången har inte varit något problem.

– Om vi skulle få besked om att de ska börja vaccineras så skulle vi kunna lösa det inom kort, har Kristine Rygge, vaccinationssamordnare i Västra Götaland, sagt.

ANNONS