Rådjursolyckor dominerar statistiken kraftigt, men även andra djur kolliderar med bilar i trafiken.
Rådjursolyckor dominerar statistiken kraftigt, men även andra djur kolliderar med bilar i trafiken. Bild: Foto: Andreas Carlsson/arkiv

Vägarna där risken för viltolyckor är som störst

Viltolyckorna har ökat de senaste åren och nu väntar en period med extra hög kollisionsrisk. E6 mellan Kungälv och Kode finns med på listan över de mest olycksdrabbade passagerna i länet.

ANNONS

Över 10 000 viltolyckor har inträffat per år de senaste åren i länet, med undantag för 2020 då biltrafiken lär ha minskat en hel del på grund av pandemin.

I mitten på maj väntar en ny högriskperiod för viltolyckor, varnar Anders Blomgren som sitter med som länsansvarig polis i Nationella viltolycksrådet.

En stor anledning är att de ungar som föddes under fjolåret brukar stötas bort under senvåren av sina mammor. Då blir det upp till ungarna att klara sig mer själva och leta revir i naturen.

– Då kan det bli lite oroligt i skogen, menar Anders Blomgren.

ANNONS

Topp i september

Under hösten och vintern sker annars en hel del av årets olyckor.

– Vi brukar se en topp i slutet av september. Då byter naturen skepnad och djuren byter bete. Det är också brunstperiod däromkring, så det är bra spring på grabbarna, säger polisen.

Senare på året sker olyckorna med vilt främst kring gryning och skymning, inte sällan då det sammanfaller med rusningstrafiken. Det är dessutom en tid på dygnet då många djur är i rörelse.

Trafikökning

Antalet viltolyckor i länet ökade med 34 procent mellan 2010 och det ”normala” trafikåret 2019.

– Till stor del handlar det om att vi har sett en generell trafikökning på våra vägar. Då blir också fler djur påkörda, menar Jerker Andersson, länsansvarig jägare på Nationella viltolycksrådet.

Så ska du agera om du kört på ett djur på vägen:

• Varna andra trafikanter och sätt ut varningstriangel

• Ta hand om skadade – larma polis via SOS 112

• Markera platsen med viltremsa för att underlätta för jägarna att hitta rätt

• Lämna tydlig vägbeskrivning, gärna GPS-koordinater och hur det ser ut på platsen samt väder till polisen

Källa: Nationella viltolycksrådet

Rådet har listat de mest viltolycksdrabbade vägarna i länet. Väg 180 från Alingsås till Borås samt 172:an mellan Uddevalla och Bengtsfors är två passager som sticker ut i negativ bemärkelse.

Detta är vägar där det på många håll och kanter saknas viltstängsel. Det finns även gott om vilt i områdena, vilket sammantaget ökar riskerna för kollision mellan bil och djur.

– De här vägarna är något mer drabbade, men det sker olyckor överallt, påtalar Anders Blomgren.

Rapportera till polisen

Skulle du kollidera med ett djur på vägen så är det din plikt som förare att rapportera olyckan till polisen. Det är också ditt ansvar att tydligt märka ut olycksplatsen, något som många kan bli betydligt bättre på, anser Jerker Andersson.

Nu vill han skicka ut en uppmaning till förare i länet.

– Det är ett jättebekymmer för oss att man inte respekterar detta, säger jägaren och förklarar att somliga på grund av slarv och tidsbrist felmarkerar en olycksplats med så mycket som två till tre kilometer.

– Vi behöver komma ifrån att man ringer och rapporterar olyckan från bilen, när man kör ifrån olycksplatsen. Då har man glömt bort var olyckan skedde någonstans. Det gör att vi kanske inte hittar platsen eller så lider djuret helt i onödan, menar han.

Jägaren tipsar om att man kan använda en app som visar koordinaterna för en plats. Man kan också mäta sträckan när man kör från olycksplatsen till en känd plats, en rondell eller korvkiosk. Då kan den uppmätta sträckan rapporteras vidare till polisen.

Tänka-på-tips

Men egentligen vill man såklart inte ens behöva hamna i det här läget. Att hålla hastigheterna och vara vaksam är a och o för att slippa köra på ett djur på vägen.

– Jag brukar säga att en del kör bil som om det inte fanns några djur i omgivningen. Har man bråttom så är det svårare att upptäcka djuren, säger han och bjuder på några fler att-tänka-på-tips:

– När du framför ditt fordon, kolla inte bara rakt fram utan även längre fram och på sidorna. Och även på platser längs stora åkrar och sen in i skogen. Där skogen smalnar av är det större risk att djur passerar.

Här sker flest viltolyckor i länet

• E6 mellan Kungälv och Kode

• Väg 180 mellan Alingsås och Borås

• Väg 172 mellan Uddevalla och Bengtsfors

• Väg 180 och 190 mellan Alingsås och Sollebrunn

• Väg 26 mellan Tidaholm och Skövde

Källa: Nationella viltolycksrådet

ANNONS