Järnvägskorsningen i Kode.
Järnvägskorsningen i Kode. Bild: Catrin Hansson

Uppdraget: säkra järnvägskorsningen i Kode

Trafikproblemet kring järnvägskorsningen i Kode har diskuterats i många år utan framgång, men nu har kommundirektören Haleh Lindqvist fått i uppdrag att lösa det.

ANNONS

Kommunstyrelsens ordförande Miguel Odhner (S), har gett kommundirektören i uppdrag att på kort sikt underlätta trafiksituationen och på lång sikt säkerställa en planfri korsning.

”Järnvägskorsningen orsakar och har orsakat, såväl hinder, fara, liksom oro i samhället och stoppat utvecklingen alltför länge”, skriver Miguel Odhner i uppdraget.

– Det är tydligt nu när vi tittar på hur vi ska utveckla Kode att vi behöver prioritera den här frågan, säger Miguel Odhner och pekar på flera saker som gör frågan extra aktuell just nu.

– Vi jobbar med fördjupad översiktsplan för Kode, vi har ett skolbygge på gång och nu har Bohusbanan lyfts upp som ett prioriterat objekt, vilket är ett genombrott för oss.

Det kortsiktiga uppdraget är att underlätta trafiksituationen med de medel som finns tillgängliga nu.

– Kommundirektören får ha sonderande samtal med Trafikverket och se hur man kan förbättra situationen med ny teknik och nytt bomsystem. Innebär det en kostnad för kommunen så ska det tas med i investeringsbudgeten, säger Miguel Odhner.

På lång sikt ska dock korsningen vara planfri, det vill säga ligga i olika plan så att bilväg och järnväg inte korsas.

– Vi måste ha en lösning med en planfri korsning på sikt. Det är därför jag ger det här uppdraget till kommundirektören, så att vi verkligen lyfter upp frågan, säger Miguel Odhner.

ANNONS