Unga företagare fick tips av näringslivsdrakar i Draknästet

Under tisdagen arrangerades Draknästet på Mimers Hus då UF-företagen fick tio minuter var på sig att presentera sina företagsidéer, visa eventuella produkter och svara på följdfrågor. Allt detta bedömdes av en jury bestående av lokala företagare som sedan plockade ut nio finalister.
– Det är kul att få tips från företagare som har lite mer erfarenhet, säger eleven Casper Thorbard.