”Tystnadskulturen i kommunen måste tas om hand”

Rädsla för repressalier gör att anställda i vissa kommunala verksamheter inte vågar anmäla brister i arbetsmiljön. Fackförbundet Kommunal har satt fokus på problemen och samverkar med sektorchefen för att fler ska våga anmäla tillbud.

Redan kund?Logga in här