Tyska minor hotar den planerade vindkraftparken Västvind.
Tyska minor hotar den planerade vindkraftparken Västvind. Bild: Berne Lundkvist

Tyska minor hotar planerade vindkraftparken

Försvarsmakten motsätter sig den planerade vindkraftparken Västvind utanför Marstrand. Dessutom påpekar man att det är stor risk för tyska minor från världskrigen på havsbotten just där.

ANNONS

Som KP tidigare har skrivit vill företaget Eolus Vind AB bygga en vindkraftpark i havet 15 kilometer utanför Kungälvs yttre kust.

LÄS MER:Vindkraftpark planeras utanför Kungälvs kust

Nu har Försvarsmakten lämnat sitt yttrande i frågan, och de motsätter sig den föreslagna vindkraftparken, eftersom den skulle ”medföra påtaglig skada på riksintresse för totalförsvarets militära del”.

Försvarsmakten hänvisar till sekretess när det gäller skälet till varför de är emot etableringen. Dessutom upplyser myndigheten i sitt yttrande om att det på just den föreslagna platsen är hög risk för oexploderad ammunition, i form av tyska minor både från första och andra världskriget.

”Risken för kvarvarande sjunkna minor på havsbotten bedöms vara hög. Även minor som slitit sig från sin förankring kan påträffas spridda i området”, skriver man.

För Eolus Vind är det ett bakslag att Försvarsmakten motsätter sig vindkraftparken.

– Vi har tagit in synpunkten från Försvarsmakten som har en stark ställning i den här typen av frågor. Men vi kommer att fortsätta att utveckla projektet i dialog med Försvarsmakten och andra samhällsintressen, säger Johan Hammarqvist, kommunikationschef på Eolus Vind.

Han tror inte att projektet är kört på grund av det här yttrandet.

– Försvarsmakten har fått regleringsbrev från regeringen om att man måste vara samarbetsvilliga och försöka hitta lösningar. Det finns behov av mer elproduktion, och då är havsbaserad vindkraft något som kan komma på plats inom en rimlig tid.

Försvåras inte dialogen av att Försvarsmakten är hemlig med sina skäl?

– Vi får inte reda på exakt vad problemet är, men det ska ändå kunna gå att göra justeringar om till exempel en del av området är problematisk och en annan inte.

En annan sak som är problematisk för företaget är alltså den troliga förekomsten av minor på havsbotten.

– Det är en viktig information för oss att ta med oss. Vi kommer ändå att göra bottenundersökningar för att skydda den marina miljön, säger Johan Hammarqvist.

Ni blir inte avskräckta av minorna?

– Det är något vi får titta på. Det är för tidigt att dra slutsatser åt ena eller andra hållet.

När skulle ni önska att en vindkraftpark står på plats?

– Det är först en lång demokratisk process som vi själva inte styr över, men om allt går utan hinder så skulle den kunna vara på plats 2028.

ANNONS