Erica Steen och Mattias Carlstedt vill att Friluftsfrämjandet i Kungälv ska kunna starta fler barngrupper, men det är svårt då de saknar nog med ledare. En av flera aktiviteter som de har är att grilla vid en grillplats de gjort.
Erica Steen och Mattias Carlstedt vill att Friluftsfrämjandet i Kungälv ska kunna starta fler barngrupper, men det är svårt då de saknar nog med ledare. En av flera aktiviteter som de har är att grilla vid en grillplats de gjort. Bild: Tove Christensen

Trots friluftstrenden – svårt att hitta ledare för Friluftsfrämjandet

Trots att pandemiåret har kallats för friluftslivets år har Friluftsfrämjandet i Kungälv svårt att starta nya barngrupper. Intresserade barn finns, men det är en utmaning att hitta vuxna som vill leda grupperna.
– Drömmen är att ha barngrupper i alla tätorter i Kungälv, säger Mattias Carlstedt, ledamot i Friluftsfrämjandets styrelse i Kungälv.

ANNONS

Förfrågningar från föräldrar till Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Kungälv om att få ha med deras barn i barngrupperna är många. Även om efterfrågan finns så kan de inte ta emot fler barn i verksamheten. De tiotalet ledare de har idag är för få för att ta emot fler och föreningen har svårt att rekrytera nya ledare.

– Det blir så paradoxalt när barn vill ut, folk är ute i naturen och vi vill starta barngrupper, säger Mattias Carlstedt, ledamot i Friluftsfrämjandets styrelse i Kungälv.

I Kungälv finns det i nuläget en lufsargrupp och två strövaregrupper som alla utgår från Kode – vilka är grupper för barn som börjat förskolan eller skolan. De har även en mullegrupp, vilket är en barngrupp för yngre barn, som varit vilande ett tag men som de vill få igång igen. Föreningen vill dock utöka antalet grupper runt om i kommunen.

– Drömmen är att ha barngrupper i alla tätorter i Kungälv, säger Mattias.

Erica Steen leder en av barngrupperna. Träffarna består av mycket lek och en av lekarna är att med rörelse härma olika djur, som att flyga som en örn till exempel.
Erica Steen leder en av barngrupperna. Träffarna består av mycket lek och en av lekarna är att med rörelse härma olika djur, som att flyga som en örn till exempel. Bild: Tove Christensen

Att fler upptäckt friluftslivet under pandemin hoppas de kan ge effekt på ledarproblemet.

– Förhoppningsvis är detta en väg att synas, jag tror tyvärr inte många vet att vi har en lokalavdelning i Kungälv. Detta kan göra att fler kan använda sitt nyfunna engagemang.

Föräldrar ofta ledare

Gruppledarna är ofta föräldrar till något av barnen i gruppen, men Mattias lyfter att även äldre är välkomna. Han tror att många föräldrar har svårt att hitta tid för rollen då barnen ofta har flera aktiviteter i veckan och föräldrarna är aktiva i föreningarna. Just det gör att de vill vara ett komplement och har därmed inte aktiviteter varje vecka, berättar Erica Steen som leder en av grupperna.

– Många av sporterna barnen är med idag är ganska prestationsfokuserade. Där ska du prestera, här handlar det om att uppleva och göra saker tillsammans. Att vigda perspektivet om vad som är möjligt, säger Erica.

Erica Steen och Mattias Carlstedt vill lyfta att personer inte behöver vara experter på friluftsliv för att vara ledare i en barngrupp. Det viktiga är att man vill få barn att uppleva naturen.
Erica Steen och Mattias Carlstedt vill lyfta att personer inte behöver vara experter på friluftsliv för att vara ledare i en barngrupp. Det viktiga är att man vill få barn att uppleva naturen. Bild: Tove Christensen

För att starta en grupp vill de ha minst två ledare. De tror även att föräldrar inte vågar ta på sig rollen av oro för att de saknar kunskap och att stå ensam med en barngrupp.

– Vi vill förmedla att man inte behöver vara en friluftsfantast, säger Mattias.

– Många tror att man måste kunna allt själv, som att kunna namnen på alla träd. Men det är inte viktigt, det viktiga är att göra äventyr med barnen i skogen, säger Erica.

Föreningen tillhandahåller utbildning för ledare och tips om aktiviteter. De har även ledarträffar – både för stöttning och gemenskapens skull.

– Det måste vi ha för att göra det hållbart, säger Mattias och fortsätter.

– Det är nog värdefullt att veta att det finns en gemenskap även för vuxna.

Friluftsfrämjandet

Friluftsfrämjandet är en ideell organisation som är partipolitiskt och religiöst obunden som startade 1892. De vill främja friluftslivet och verkar för allemansrätten, respekt för naturen, livsglädje och folkhälsa. De är Sveriges största friluftsorganisation och har verksamhet i skolor och förskolor, 100 000 medlemmar och 300 lokalavdelningar.

Källa: Friluftsfrämjandet

ANNONS