Vi sparar data i cookies, genom att
använda våra tjänster godkänner du det.

1/4

Trafiken oroar Kungälvsborna i planen för Nytorgstaden

Planförslaget för Nytorgstaden har varit ute på samråd och sammanlagt har 14 synpunkter inkommit, varav sju är från boende i området. Flera oroar sig för trafiken.

En av dem som tyckt till kring detaljplanen för Nytorgstaden är Tomas Johansson, som nyligen flyttat till området med sin sambo. Han ser positivt på förtätningen och att de olika stadsdelarna i Kungälv ska länkas ihop.

– Vi bosatte oss i stadskärnan för att vi gillar liv och rörelse, säger han.

Samtidigt tycker han det är viktigt att vara rädd om de kvalitéer som redan finns. En sådan är vändplatsen och början på Ivar Claessons gata. Den ska enligt planförslaget göras om till något som kommunen kallar ”shared space” och bli en körbar torgyta. Trafiken ska saktas ner med hjälp av gatubeläggning, planteringar och inredning i gaturummet.

– En av de första sakerna vi noterade när vi hade kommit hit var att början på Ivar Claessons gata redan idag är en gågata. Människor fortsätter att gå mitt i vägen i stället för på trottoaren när de kommer ut från parken, det finns i praktiken inte någon trafik där idag.

Tomas Johansson menar också att den torgyta som planeras, utan någon verksamhet eller anledning för människor att vara där, i stället riskerar att bli ett dött rum.

– Det finns ingen som vill sitta i en bilkorsning oavsett om den innehåller blomlådor, det krävs större åtgärder för att bryta bilens dominans i gaturummet. Bygg inte i första hand för bilen, utan för medborgarna.

Han föreslår i stället att parken ska fortsätta ut på Ivar Claessons gata och även kopplas ihop med innergårdarna till de nya husen som ska byggas. Och att den del som redan idag används som gågata och cykelbana fortsätter att vara det.

Flera av Kungälvsborna som lämnat synpunkter är bekymrade över trafiken. Dels att deras egna parkeringar ska försvinna, dels vad den ökade trafiken i området kommer att innebära.

Enligt den undersökning av betydande miljöpåverkan som gjorts till planen för Nytorgstaden nämns att en ökad exploatering troligtvis kommer innebära en ökning av avgashalter lokalt, med den ökade trafiken och ett mer förtätat och slutet gaturum. Kommunen planerar att utreda frågan vidare.

Kungälvs Musei Vänner lyfter också den ökade trafiken och behovet av nya parkeringar som ett problem.

– Att bygga ett flertal p-däck som byggs ihop med bostadshusen är en dålig lösning för ett attraktivt och småskaligt stadsrum. Helt nedgrävda parkeringar är bättre men frågan bör tas med i en kommande arkitekttävling eller uppdrag, skriver de.

En annan aspekt som de tar upp är att de gärna skulle se förslag där befintliga hus inte rivs utan i stället rustas upp. De är också bekymrade över kommunens arbetssätt som de menar verkar gå ut på att lägga in så många byggrätter som möjligt för att maximera exploateringsintäkterna.

Kungälvsborna Margareta Henriksson och Bertil Josefsson motsätter sig den delen av förslaget som gäller nybyggnation vid Floragatan-Rexegatan.

– Den tilltänkta byggnationen kommer att genomföras på ett kuperat område som är omgärdat av hus, gator och natur i form av berg. Dessutom finns det en bäck på fastigheten som ska bevaras. En byggnation på detta begränsade område kommer att medföra en ökad belastning på infrastrukturen i form av bortforsling av tunga schaktmassor och tillförsel av en stor mängd byggnadsmaterial. Till detta kommer all lättare biltrafik som följer av bygget, skriver de i ett mejl till KP.

De menar att grannskapet inte tål den ökade trafiken.

– Ökningen medför dessutom stora risker för barnen på den närliggande förskolan, där all trafik måste passera. Byggnationen medför också att flera stora och vackra träd måste sågas ner. Träden är viktiga för närmiljön då de bidrar till att omvandla skadlig koldioxid till syre.

LÄS OCKSÅ: Kexstaden i riskområde – kan bli översvämmat

LÄS OCKSÅ: Stadsarkitekten: ”Alla kommer aldrig bli helt överens om vad som är snyggt”

Glöm inte att ladda ner vår nyhetsapp till din mobil: 

1. Sök på Kungälvs-Posten i AppStore eller Google Play.

2. För att ladda ner nyhetsappen klickar du på ”hämta” eller ”installera”.

3. Godkänn att nedladdningen påbörjas.

4. Därefter påbörjas nedladdningen.

5. När nedladdningen är klar klickar du på ”öppna” för att öppna nyhetsappen.

6. Klart, nu har du laddat ner nyhetsappen. Du hittar appen på din hemskärm i mobilen bland dina andra appar.