Tjafs och otydlighet gör årets val till ”det svåraste hittills”

Utsuddade gränser mellan partier, och tjafs och brist på frågan ”varför” – är flera saker som gör årets val svårare än tidigare val enligt Diserödsbor.