Svårstoppade växter möter motstånd

Kungälv satsar på att bekämpa invasiva växter. I år tar man hjälp av två feriearbetare som ska hålla ordning i grönområdena.